Iftach Jeffrey Ophir יפתח אופיר - תל אביב יליד 1980

facebook לעמוד של יפתח אופיר

השיחה המפליליה של יפתח אופיר

למרות שנעצר בעבר עדין מחפש ילדים ומשקר על הגיל שלו הוא יליד 1980 ומספר הטלפון בשימושו 054-7896397 06/01/14 15:30:18: קטין : ממצב 06/01/14 15:32:21: קטין : ?? 06/01/14 15:41:26: יפתח אופיר: Hi 06/01/14 15:41:29: יפתח אופיר: Sup 06/01/14 15:41:38: קטין : Ally's good 06/01/14 15:41:42: קטין : Alls 06/01/14 15:41:51: קטין : Where you at right now? 06/01/14 15:43:31: יפתח אופיר: With my buddy 06/01/14 15:43:44: קטין : Where's this? 06/01/14 15:45:43: קטין : ? 06/01/14 15:49:32: קטין : Ok Talk to me when you can talk to me 06/01/14 15:50:23: יפתח אופיר: K 06/01/14 15:50:44: קטין : But send a photo first 06/01/14 15:56:32: יפתח אופיר: Do I look like a sexy model lol? 06/01/14 16:03:13: קטין : Did u send a pic ? 06/01/14 16:06:27: קטין : Can you talk ? 06/01/14 16:08:53: יפתח אופיר: 🐽 06/01/14 16:08:59: יפתח אופיר: Brb 06/01/14 16:09:18: קטין : Just send a photo of you 06/01/14 16:10:30: יפתח אופיר: A sec 06/01/14 16:12:06: יפתח אופיר: 1f8c0319e0ba4cd88354249b544a4b78.jpg 06/01/14 16:12:27: קטין : זה מעכשיו? 06/01/14 16:13:17: יפתח אופיר: Nope it's just a good pict of a 14 y/o dude myself lol 06/01/14 16:13:37: קטין : Huh? 06/01/14 16:14:02: קטין : You look at least 30;) 06/01/14 16:14:12: יפתח אופיר: What?????? 06/01/14 16:14:19: קטין : Just take a pic now 06/01/14 16:14:30: קטין : Of yourself 06/01/14 16:15:35: יפתח אופיר: It's me 06/01/14 16:15:37: יפתח אופיר: !!! 06/01/14 16:16:09: קטין : But I want you to take one now 06/01/14 16:16:44: יפתח אופיר: Just wait for the video 06/01/14 16:16:59: יפתח אופיר: And u can send one too plz 06/01/14 16:17:12: קטין : After the vid- sure 06/01/14 16:19:36: קטין : You sending it? 06/01/14 16:21:00: יפתח אופיר: When I get home ill send from the shower ttyl 06/01/14 16:21:15: קטין : Lol 06/01/14 16:21:39: קטין : You live in TA though right? 06/01/14 16:26:26: יפתח אופיר: Sorta brb i Gota study 06/01/14 17:22:04: יפתח אופיר: e4893945a5386d2f046d9b89f2df7f1b.mp4 06/01/14 18:32:36: קטין : חמוד 06/01/14 18:32:45: קטין : זה כל מה שאתה מראה?;) 06/01/14 18:33:07: קטין : 88888acbde87c5ea29732c5e43b29ae8.jpg 06/01/14 19:54:42: יפתח אופיר: יש לך וידיאו גם למה לא שלחת לי? 06/01/14 19:55:24: קטין : חח לאט לאט 06/01/14 19:55:59: קטין : אתה צריך להבין- לכן רציתי לדבר איתך בסקיים 06/01/14 19:56:05: קטין : בסקייפ 06/01/14 19:56:19: קטין : ועכשיו אני בעבודה בכל מקרה 06/01/14 19:56:28: קטין : לא אמרת לי איפה דיברנו 06/01/14 20:03:38: יפתח אופיר: באטרף 06/01/14 20:03:46: יפתח אופיר: אבל סגרו לי את הכרטיס 06/01/14 20:04:05: קטין : מה היה הניק? 06/01/14 20:35:50: יפתח אופיר: מחקו לי מאיפה לי 06/01/14 20:36:36: יפתח אופיר: אני כולה בן 14 הפכת אותי לעבריין 06/01/14 20:54:49: יפתח אופיר: בן כמה אתה שכחתי 06/01/14 21:14:29: קטין : אני עבריין? 06/01/14 21:15:04: יפתח אופיר: No I am 06/01/14 21:15:14: יפתח אופיר: A bad guy 06/01/14 21:29:56: קטין : אז לא הבנתי אתה לא מתל אביב? 06/01/14 21:43:05: יפתח אופיר: לסבתא שלי 06/01/14 21:43:10: יפתח אופיר: יש דירה 06/01/14 21:43:16: יפתח אופיר: ברחוב בזל 06/01/14 21:43:27: יפתח אופיר: והיא בבית אבות בתל אביב 06/01/14 21:43:54: יפתח אופיר: אז יש לנו את המפתח אני בא לשם אוסף לה דואר 06/01/14 21:44:03: יפתח אופיר: ובודק שהכל בסדר 06/01/14 21:55:42: קטין : אז אתה זורם להפגש? 06/01/14 22:33:08: יפתח אופיר: עוד לא נפגשתי 06/01/14 22:33:33: קטין : אז זה לא? 06/01/14 22:50:42: יפתח אופיר: אני רוצה מאוד 06/01/14 22:52:40: קטין : טוב 06/01/14 22:53:01: יפתח אופיר: דברן רציני אתה חחח 06/01/14 22:53:08: קטין : חחח 06/01/14 22:53:18: קטין : אני עוד לא מכיר אותך אחי 06/01/14 22:53:57: קטין : אין לך תמונה רחוקה ככה של גוף עליון כזה 06/01/14 22:54:00: קטין : ? 06/01/14 22:56:58: יפתח אופיר: סליחה 06/01/14 22:57:13: יפתח אופיר: אתה לא שלחת לי כלום 06/01/14 22:57:23: קטין : כלום? 06/01/14 22:57:26: יפתח אופיר: ואני צילמתי לך בידיוק וידיאו שרצית 06/01/14 22:57:28: קטין : ;) 06/01/14 22:57:59: קטין : 92a0eb7f775705de1108d0c948536817.jpg 06/01/14 22:58:07: יפתח אופיר: אם אתה לא בעניין תגיד 06/01/14 22:58:11: יפתח אופיר: אני לא נעלב 06/01/14 22:58:10: קטין : 79740d289c61d4efb384ce3d082abad3.jpg 06/01/14 22:58:34: קטין : זה לא שאני לא בעניין 06/01/14 22:59:09: יפתח אופיר: סרטון כמו שאני צילמתי לך מגיע לי? 06/01/14 22:59:18: יפתח אופיר: אין הדדיות? 06/01/14 22:59:44: יפתח אופיר: קיבלת תתן 06/01/14 23:00:24: קטין : יגיע הרבה יותר 06/01/14 23:00:33: קטין : אבל צריך בטחון ממך 06/01/14 23:02:26: קטין : ת׳מבין? 06/01/14 23:02:42: יפתח אופיר: למה אתה מפחד? 06/01/14 23:02:47: יפתח אופיר: מה הקטע? 06/01/14 23:03:07: קטין : ברור---- אתה לא מבין למה? 06/01/14 23:05:05: יפתח אופיר: אני זה שצריך לפחד!! 06/01/14 23:05:15: יפתח אופיר: צילמתי לך דבר אחרון 06/01/14 23:05:26: יפתח אופיר: bc830558d8c3cb592120ab25e3c8619a.mp4 06/01/14 23:06:07: קטין : אתה מבין למה??? 06/01/14 23:06:31: קטין : אני בהופעה אני עוד לא יכול לראות את זה 06/01/14 23:06:45: יפתח אופיר: תסביר לי למה 06/01/14 23:06:49: קטין : ואם וכשנפגש אחרי זה הכל יזרום 06/01/14 23:06:57: קטין : כי אתה קטן עומר 06/01/14 23:07:34: קטין : אתה פוחד בלי סיבה אמיתית- פוחד מהלא נודע אני פוחד מהנודע 06/01/14 23:07:38: קטין : ובמודע 06/01/14 23:09:35: יפתח אופיר: מה?? 06/01/14 23:09:44: יפתח אופיר: לא הבנתי ממה אתה מפחד 06/01/14 23:10:22: קטין : מהחוק עומר מהחוק 06/01/14 23:11:24: קטין : יש? 06/01/14 23:12:15: יפתח אופיר: אני לא מבין תסביר לי מה הקטע 06/01/14 23:14:20: קטין : חחח עלק לא מבין 06/01/14 23:14:35: קטין : הגיל שלך זה מה שמפחיד 06/01/14 23:14:40: יפתח אופיר: אסור להחליף תמןנוצ? 06/01/14 23:14:50: יפתח אופיר: וסרטונים?? 06/01/14 23:14:54: יפתח אופיר: תמונוצ 06/01/14 23:15:02: יפתח אופיר: תמונות 06/01/14 23:15:03: קטין : אז לאט לאט 06/01/14 23:15:11: קטין : אתה לא מבין? 06/01/14 23:15:24: יפתח אופיר: טוב אני שלחתי מספיק עכשיו תורך ;) 06/01/14 23:15:40: קטין : שלחתי כמה;) 06/01/14 23:17:28: יפתח אופיר: סרטון 06/01/14 23:17:56: קטין : בכל מקרה עכשיו בהופעה 06/01/14 23:22:39: יפתח אופיר: אוב 06/01/14 23:22:42: יפתח אופיר: סבה 06/01/14 23:22:47: קטין : חחח 06/01/14 23:25:09: יפתח אופיר: טוב אני מחכה ביי בינתיים 06/01/14 23:25:39: קטין : טוב ... רוצה מההופעה? 06/01/14 23:25:41: קטין : חחחח 06/01/14 23:32:54: יפתח אופיר: כן 06/01/14 23:35:32: קטין : 0d060359eeb2dd6b06b452b7f90ce498.mp4 07/01/14 00:06:08: יפתח אופיר: מעשן? 07/01/14 00:12:47: קטין : עם אלכוהול תרגע:) 07/01/14 00:13:01: יפתח אופיר: באסה 07/01/14 00:13:34: קטין : חחח לא קונה חפיסות חחח 07/01/14 00:13:44: יפתח אופיר: לילה טוב אחי זזתי לישון 07/01/14 00:14:19: יפתח אופיר: תהנה במועדון עם הסיגריות בטח כל הבגדים שלך מסריחים וזה באסה 07/01/14 00:27:27: קטין : חחחח 07/01/14 00:27:30: קטין : לילה אוב 07/01/14 00:27:32: קטין : טוב 07/01/14 00:27:47: קטין : לא זה בסדר--- זה מקום קטן;) 07/01/14 00:30:49: קטין : עכשיו ריקודים בבר אחר 07/01/14 08:58:46: יפתח אופיר: כל היום מבלה יש לך חיים טובים 07/01/14 09:11:58: קטין : ואז יש בוקר ועובדים מה קרה 07/01/14 10:14:43: יפתח אופיר: כלום 07/01/14 10:31:23: קטין : חחחח לא כזה מה קרה.... אתה חמוד 07/01/14 12:00:09: קטין : הבנת? 07/01/14 15:09:39: קטין : מה המצב 07/01/14 15:43:21: יפתח אופיר: סבבה 07/01/14 16:05:44: קטין : אצל סבתא😙? 07/01/14 16:48:42: יפתח אופיר: לא 07/01/14 20:06:09: יפתח אופיר: בנתניה 07/01/14 20:47:40: יפתח אופיר: מאיפה אתה ? 07/01/14 22:35:31: יפתח אופיר: 61ce069073828dcfb15aff6b76ba217b.aac 07/01/14 22:49:54: קטין : תא 07/01/14 22:50:04: קטין : אתה גר בנתניה? 07/01/14 22:50:13: קטין : סורי אני עם חברים הערב 07/01/14 22:50:22: קטין : נדבר מחר בצהריים? 07/01/14 22:50:55: יפתח אופיר: סבבה 07/01/14 22:51:08: יפתח אופיר: תהנה 07/01/14 22:51:16: יפתח אופיר: ותפסיק לעשן!!! 07/01/14 23:04:47: קטין : לא מעשןןןן 07/01/14 23:05:49: יפתח אופיר: כן מעשן 07/01/14 23:05:54: יפתח אופיר: מריחים 08/01/14 12:52:13: יפתח אופיר: עד לפה 08/01/14 12:52:34: קטין : עד כאן 08/01/14 12:53:40: יפתח אופיר: כן 08/01/14 12:53:42: יפתח אופיר: ;) 08/01/14 12:53:49: יפתח אופיר: למה אתה לא מפסיק? 08/01/14 12:54:08: קטין : הע?? 08/01/14 12:54:57: קטין : לא באמת מעשן 08/01/14 13:06:45: יפתח אופיר: אה סתם ככה פעם ב 08/01/14 13:06:54: קטין : ברור 08/01/14 13:07:00: קטין : אז אתה גר בנתניה? 08/01/14 13:07:13: יפתח אופיר: כן 08/01/14 13:08:36: יפתח אופיר: אתה גר לבד? 08/01/14 13:08:45: יפתח אופיר: בן כמה אתה? 08/01/14 13:08:57: קטין : כן 08/01/14 13:09:01: קטין : 26 08/01/14 13:10:10: יפתח אופיר: מה אתה עובד בר מן? 08/01/14 13:18:02: קטין : איך אתה יודע מה אתה עוקב אחרי?? 08/01/14 14:17:14: יפתח אופיר: ראיתי בתמונות חחח 08/01/14 14:17:18: יפתח אופיר: אני ממש גאון 08/01/14 14:17:33: קטין : איזה תמונות? 08/01/14 14:17:57: יפתח אופיר: ששלחת בלילה 08/01/14 14:20:39: קטין : עכשיו במחנה יהודה 08/01/14 14:21:24: יפתח אופיר: מה אתה עושה שם? איפה זה בכלל? 08/01/14 14:22:38: קטין : יושב עם חברים 08/01/14 15:50:58: יפתח אופיר: אז אתה עובד בלילה ונח ביום 08/01/14 15:54:15: קטין : אתה גר בנתניה- מתי נפגש? 08/01/14 16:07:50: יפתח אופיר: להודיע לך שאני בתל אביב? 08/01/14 16:08:17: קטין : לא- תודיע לי הרבה לפני 08/01/14 16:09:16: יפתח אופיר: מה נעשה? 08/01/14 16:11:23: קטין : ממש רק נדבר 08/01/14 16:12:18: יפתח אופיר: לדבר אפשר בפון 08/01/14 16:13:15: קטין : ובכל זאת 08/01/14 16:17:02: יפתח אופיר: לדבר אפשר בפון 08/01/14 16:17:06: יפתח אופיר: זה לא מעניין 08/01/14 16:17:23: קטין : זה יעניין אותך כשזה יהיה מולי 08/01/14 16:30:59: יפתח אופיר: לא הבנתי ;) 08/01/14 16:31:44: קטין : תבין כשהתקרב 08/01/14 16:31:50: קטין : כשנתראה 08/01/14 16:32:14: יפתח אופיר: אני די חדש בדיבורים האלה 08/01/14 16:38:26: קטין : מתי אתה בתל אביב? 08/01/14 16:40:04: יפתח אופיר: סופש כנראה 08/01/14 16:45:29: קטין : שישי או שבת 08/01/14 16:52:07: יפתח אופיר: שישי 08/01/14 16:52:55: קטין : ב1500 אני מתפנה 08/01/14 17:49:57: קטין : מתאים לך או מאוחר מידי? 08/01/14 18:20:52: יפתח אופיר: אני בטח נשאר בתל אביב 08/01/14 18:21:15: יפתח אופיר: אבל תאמת לשבת לדבר זה נשמע משעמם רצח 08/01/14 18:23:29: קטין : אל תדאג מה אתה דואג 08/01/14 18:24:38: קטין : לא יהיה לך משעמם 08/01/14 18:59:54: יפתח אופיר: ממממ... 08/01/14 20:40:45: קטין : שולח וידאו 08/01/14 20:40:48: קטין : ? 08/01/14 20:40:59: יפתח אופיר: לא קיבלתי 08/01/14 20:41:21: קטין : שאלתי אם בא לך לשלוח 08/01/14 20:41:40: יפתח אופיר: שלחתי לך 08/01/14 20:44:39: קטין : f2041731bd81c96aecc3bc055ab5f31c.mp4 08/01/14 20:46:08: יפתח אופיר: מרי פופינס 08/01/14 20:46:10: יפתח אופיר: חחחח 08/01/14 20:46:49: קטין : שלח שלח 08/01/14 20:47:34: יפתח אופיר: אני לומד למבחן ואז הולך לישון 08/01/14 20:47:51: קטין : זרוק איזה עצם;) 08/01/14 20:48:42: יפתח אופיר: צילמתי לך מלא דברים 08/01/14 20:48:50: קטין : איפה? 08/01/14 20:48:57: יפתח אופיר: סרטונים 08/01/14 20:48:58: קטין : שלח משהו מעכשיו 08/01/14 20:49:04: יפתח אופיר: כל מה שביקשת 08/01/14 20:49:06: קטין : מה אתה מתחשבן? 08/01/14 20:49:16: יפתח אופיר: אני מרגיש מנוצל 08/01/14 20:49:20: יפתח אופיר: מצטער 08/01/14 20:49:25: קטין : 😯😯😯😯😯 08/01/14 20:49:37: קטין : השתגעת?!;) 08/01/14 20:50:44: יפתח אופיר: אני מדבר עם הרבה אנשים והם אומרים לי להזהר ולא לתת פרטים ולשלוח תמונות ולהפגיש במקומות ציבוריים 08/01/14 20:50:58: יפתח אופיר: ואתה כל הזמן מבקש סרטונים 08/01/14 20:50:57: קטין : נו ברור 08/01/14 20:51:12: קטין : חחחח אתה זה שמבקש 08/01/14 20:51:21: קטין : ועוד אומר שאתה מרגיש מנוצל 08/01/14 20:51:25: קטין : חחחח 08/01/14 20:51:27: יפתח אופיר: אני ביקשתי2 08/01/14 20:51:29: יפתח אופיר: 2 08/01/14 20:51:32: יפתח אופיר: 1 08/01/14 20:51:37: קטין : יום אחד אומר ככה יום אחד אחרת 08/01/14 20:51:39: יפתח אופיר: וזהו 08/01/14 20:51:57: קטין : מה זה 2. 2. 1? 08/01/14 20:52:01: קטין : וזהו? 08/01/14 20:52:09: יפתח אופיר: התכונתי לרשום 1 08/01/14 20:52:11: קטין : תסביר 08/01/14 20:52:18: יפתח אופיר: קיצר 08/01/14 20:52:30: יפתח אופיר: אתה יודע שזה אני 08/01/14 20:52:40: יפתח אופיר: ליפו 08/01/14 20:52:47: קטין : ליפו? 08/01/14 20:52:51: יפתח אופיר: לא צריך עוד 08/01/14 20:52:58: יפתח אופיר: נרדם... 08/01/14 20:53:39: קטין : לא רוצה לדבר עוד היום? 08/01/14 20:54:01: יפתח אופיר: אנסה 08/01/14 20:54:19: קטין : טוב, אתה לא חייב 08/01/14 20:54:37: יפתח אופיר: הגוף סוגר לי ציניים חח 08/01/14 20:54:41: יפתח אופיר: עיניים 08/01/14 20:54:48: קטין : לך לישון 08/01/14 20:55:06: יפתח אופיר: לא רוצה 08/01/14 20:55:16: יפתח אופיר: יש לי עוד שיעורים להכין 08/01/14 20:55:16: קטין : חחחח אבל אתה עייף 08/01/14 20:56:37: יפתח אופיר: אני חייב לקום מהמיטה 08/01/14 20:57:01: קטין : אז נפגעת מהבקשה לווידאו ? 08/01/14 20:57:34: יפתח אופיר: לא ממש סתם מיותר 08/01/14 20:58:29: קטין : תגיד אין לך סקייפ ? 08/01/14 20:59:59: קטין : ? 08/01/14 21:01:07: יפתח אופיר: אין לא מרשים 08/01/14 21:01:23: יפתח אופיר: אני לא בן 26 08/01/14 21:01:27: יפתח אופיר: זוכר?? 08/01/14 21:01:38: קטין : מה זב קשור 08/01/14 21:02:02: קטין : למה שלא ירשו סקייפ 08/01/14 21:06:01: יפתח אופיר: חחחח רוצה לשכנע את אמא שלי? 08/01/14 21:06:29: קטין : לא ממש 08/01/14 21:08:31: יפתח אופיר: אחותי אשמה 08/01/14 21:08:55: קטין : טוב 08/01/14 21:14:01: קטין : חם בהסעה 08/01/14 21:14:31: יפתח אופיר: מה? 08/01/14 21:20:04: קטין : איזה מילה לא מובנת 08/01/14 21:20:23: יפתח אופיר: בהסעה 08/01/14 21:20:28: יפתח אופיר: מה חם?? 08/01/14 21:20:36: קטין : חם במיניבוס 08/01/14 21:20:44: קטין : מאיפה צילמתי לך 08/01/14 21:21:00: קטין : לפני שהתהפכת עלי 08/01/14 21:24:24: יפתח אופיר: אה 08/01/14 21:24:36: יפתח אופיר: אין לך אוטו ? 08/01/14 21:26:56: קטין : לא 08/01/14 21:29:37: יפתח אופיר: לא קשר להסתדר בלי? 08/01/14 21:32:23: קטין : עובד חי גר אוכל ישן בעיר 08/01/14 21:32:24: קטין : ;) 08/01/14 21:34:19: יפתח אופיר: לבד? 08/01/14 21:37:21: קטין : כן 08/01/14 21:50:14: יפתח אופיר: איזה רחוב 08/01/14 21:50:23: יפתח אופיר: אני בבזל 08/01/14 21:53:26: קטין : אתה עכשיו בזל? 08/01/14 21:55:04: קטין : בבזל? 08/01/14 21:57:53: יפתח אופיר: לא 08/01/14 21:58:01: יפתח אופיר: שם זה הבית של סבתא 08/01/14 21:58:07: יפתח אופיר: שהיא ריקה 08/01/14 21:58:23: קטין : את זה הבנתי- חשבתי שאתה שם 08/01/14 21:59:16: יפתח אופיר: הלוואי 08/01/14 22:11:32: קטין : כן הא 09/01/14 01:04:44: יפתח אופיר: בטירוף 09/01/14 14:58:10: יפתח אופיר: 9f5cb7f8925e83373c9f35ea9dc591ee.jpg 09/01/14 15:00:14: קטין : מי זה? 09/01/14 17:23:32: יפתח אופיר: חבר 09/01/14 17:23:40: יפתח אופיר: מה חושב עליו? 09/01/14 17:25:42: קטין : קצת רחוקה התמונה 09/01/14 17:25:42: קטין : למה? 09/01/14 17:25:42: קטין : נחמד 09/01/14 17:44:51: יפתח אופיר: רצית לדעת מה אתה חושב שאלתי כמה 09/01/14 17:47:39: קטין : שאלת כמה???? 09/01/14 17:49:30: יפתח אופיר: כן 09/01/14 18:00:35: קטין : למה? 09/01/14 18:09:59: יפתח אופיר: היו חושב שהוא יותר תחיך ממני 09/01/14 18:24:04: קטין : זאת לא השאלה למה אתה מפיץ תמונות של חבר שלך. זה לא ממש פייר כלפיו 09/01/14 18:24:41: יפתח אופיר: הוא מרשה 09/01/14 18:24:44: יפתח אופיר: הוא לידי 09/01/14 18:25:27: קטין : אה שניכם בקטע ביחד? 09/01/14 18:26:36: יפתח אופיר: כן 09/01/14 18:26:42: יפתח אופיר: הוא חבר טוב 09/01/14 18:28:19: קטין : מגניב 09/01/14 18:28:27: קטין : מחר אתה בתל אביב? 09/01/14 18:28:46: יפתח אופיר: היום אני כבר מגיע ב8 09/01/14 18:28:56: קטין : עד? 09/01/14 18:30:17: יפתח אופיר: מוצש 09/01/14 18:30:36: קטין : ואיפה בחצות? 09/01/14 18:30:59: יפתח אופיר: אני ישן בתא 09/01/14 18:33:05: קטין : איפה תהיה בחצות? 09/01/14 18:33:12: יפתח אופיר: במיטה 09/01/14 18:33:18: יפתח אופיר: החבר פה גם 09/01/14 18:34:56: קטין : זה בבזל? 09/01/14 18:35:51: יפתח אופיר: כן 09/01/14 18:37:17: קטין : ומה עושים? 09/01/14 18:37:24: קטין : נפגשים? 09/01/14 18:38:59: יפתח אופיר: לא מבין תשאלה 09/01/14 18:43:02: קטין : שאלתי אם בא לך להפגש היום או מחר 09/01/14 18:45:50: יפתח אופיר: אהה 09/01/14 18:45:52: יפתח אופיר: סבבה 09/01/14 18:45:56: יפתח אופיר: אבל מה נעשה?? 09/01/14 18:46:41: קטין : רגע אתה עם כל המשפחה? 09/01/14 18:47:00: יפתח אופיר: לא 09/01/14 18:47:40: קטין : אז עם מי? 09/01/14 18:47:55: קטין : סבתא;) 09/01/14 18:50:32: קטין : ? 09/01/14 18:56:40: קטין : פה?? 09/01/14 19:01:01: יפתח אופיר: סבתא בבית אבות 09/01/14 19:01:37: קטין : אז מה אתה עושה לבד שם?? 09/01/14 19:20:47: קטין : עסוק? רוצה לדבר מחר? 09/01/14 19:24:48: יפתח אופיר: חכה 09/01/14 19:41:50: קטין : ? 09/01/14 20:08:18: יפתח אופיר: מה בא לך ? 09/01/14 20:32:02: קטין : מתי 09/01/14 20:33:08: יפתח אופיר: שנפגש 09/01/14 20:33:19: יפתח אופיר: אני עם החבר שלי פה 09/01/14 20:33:23: יפתח אופיר: זה שבתמונה 09/01/14 20:33:41: קטין : מתי אתה רוצה להפגש? 09/01/14 20:35:24: יפתח אופיר: תלוי מה בא לך 09/01/14 20:36:11: קטין : אני מציע שנזרום עם הפגישה לא הולך לתת פה תיאור וכו 09/01/14 20:38:53: יפתח אופיר: מזה אומר לזרום? 09/01/14 20:39:16: יפתח אופיר: אתה יודע שאני לא מכיר את כל הסלנג של האטרך 09/01/14 20:50:24: קטין : ושוב אני לא מפרט אבל לא משהו רציני מידי 09/01/14 20:51:00: יפתח אופיר: מה הקטע להגיד?; 09/01/14 20:51:19: יפתח אופיר: אני ממש לא מבין בזה גם ככה 09/01/14 20:51:25: קטין : כי עוד לא דיברנו פייס טו פייס 09/01/14 20:51:49: יפתח אופיר: לא מבין מה זה מפריע 09/01/14 20:52:03: יפתח אופיר: קיצר רועי אתה אחלה אבל אתה יודע 09/01/14 20:52:12: יפתח אופיר: שעד שהיה לי אומץ 09/01/14 20:52:20: יפתח אופיר: לדבר ולהתקשר 09/01/14 20:52:35: קטין : תגיד לי מה בא לך 09/01/14 20:52:39: קטין : נתחיל שם 09/01/14 20:52:53: קטין : ובכלל יותר טוב לדבר על זה ספון 09/01/14 20:52:56: קטין : בפון 09/01/14 20:52:59: יפתח אופיר: לא יודע חשבתי 09/01/14 20:53:21: יפתח אופיר: שמישהו בוגר יבין יותר 09/01/14 20:53:35: קטין : אני מבין מאוד 09/01/14 20:53:36: יפתח אופיר: אולי אתה לא האיש 09/01/14 20:53:45: יפתח אופיר: לא נעים לי ממך 09/01/14 20:54:11: קטין : אבל לא הולך להכריח אותך או להבטיח לך משהו שבמציאות אתה לא מוכן לו 09/01/14 20:54:50: יפתח אופיר: חח 09/01/14 20:55:01: יפתח אופיר: אני לוקח אותך תאמין לי 09/01/14 20:55:05: קטין : נהפוכו אני לגמרי לצידך. אבל אם אתה מבקש תיאור וזה... זה לא יקרה;) 09/01/14 20:55:08: קטין : חחח 09/01/14 20:55:24: קטין : עוד נראה 09/01/14 20:56:04: יפתח אופיר: משהו כללי ? 09/01/14 20:56:04: קטין : אני די בספק 09/01/14 20:56:10: יפתח אופיר: טוב עזוב 09/01/14 20:56:16: קטין : תתקשר ונדבר 09/01/14 20:56:22: יפתח אופיר: אני אדבר איתך שאני יהיה יותר חכם 09/01/14 20:56:27: קטין : מה הלחץ? 09/01/14 20:56:38: קטין : אה- אין לך ניסיון? 09/01/14 20:56:39: יפתח אופיר: יש כמה מתנדבים 09/01/14 20:56:52: יפתח אופיר: No nisayon 09/01/14 20:56:55: יפתח אופיר: Zero 09/01/14 20:57:03: יפתח אופיר: No experience 09/01/14 20:57:02: קטין : חחח איזה מיפן 09/01/14 20:57:18: יפתח אופיר: הבנת וב? 09/01/14 20:57:25: יפתח אופיר: הבנתוס? 09/01/14 20:57:31: קטין : מעפן-- 09/01/14 20:57:33: קטין : כן 09/01/14 20:57:57: יפתח אופיר: למה? 09/01/14 20:57:59: קטין : מה אני מכירת חיסול? כל הקודם זוכה ? חחחח 09/01/14 20:58:14: קטין : אני כולי בעדך לתת לך תחושת ביטחון 09/01/14 20:58:22: קטין : ואתה אומר שיש אחרים בתור? 09/01/14 20:58:40: קטין : בוא נקצר- שאנ לא אבזבז לך את הזמן 09/01/14 20:58:43: יפתח אופיר: כאילו אני לא 09/01/14 20:58:50: יפתח אופיר: ביקשתי 09/01/14 20:59:01: יפתח אופיר: שאתה תהיה מורה 09/01/14 20:59:10: קטין : מחר אחהצ אני פנוי- תרצה להפגש יהיה מעולה 09/01/14 20:59:21: קטין : לא תרצה זה גם בסדר תאמין לי 09/01/14 20:59:28: יפתח אופיר: אבל גם רוצה להבין מה הקטע ב׳ להפגש שאתה לא אומר למה 09/01/14 20:59:42: יפתח אופיר: אני רוצה לדעת מראש 09/01/14 20:59:44: קטין : אבל אני לא אשדל אותך ולא אכריח אותך 09/01/14 21:00:11: יפתח אופיר: מזה אשדל? 09/01/14 21:00:13: קטין : אם תרצה לדעת מראש תתקשר ונדבר 09/01/14 21:00:24: יפתח אופיר: באיזה קטע? 09/01/14 21:00:28: קטין : לא בהתכתבות בוואטסאפ 09/01/14 21:00:31: יפתח אופיר: טוב 09/01/14 21:00:38: קטין : הכי פשוט 09/01/14 21:00:47: קטין : אני חוזר לעבודה חתיך 09/01/14 21:00:54: קטין : נדבר מחר? 09/01/14 21:02:48: יפתח אופיר: שניה מתקשר 09/01/14 21:04:24: יפתח אופיר: לא עמית 09/01/14 21:32:06: קטין : עכשיו פנוי יפיוף 09/01/14 21:32:51: קטין : פה? 09/01/14 21:33:53: קטין : ??? 09/01/14 21:36:53: קטין : חתול ועכבר 09/01/14 21:57:49: יפתח אופיר: עכשיו שכבר אמרת בפון אז אני יכול להגיד לך הכל פה ;) 09/01/14 22:00:21: קטין : להגיד מה 09/01/14 22:07:03: יפתח אופיר: להתנשק, ולהחכת בעירום 09/01/14 22:08:45: יפתח אופיר: חחח 09/01/14 22:15:33: קטין : ;) 09/01/14 22:20:18: יפתח אופיר: היה כל כך קשה להגיד אתה זה? 09/01/14 22:21:50: קטין : כן 09/01/14 22:22:46: יפתח אופיר: חח נתרגל ביחד: 09/01/14 22:23:21: יפתח אופיר: אתה רוצה להתנשק איתי ולהשתפשף איתי בעירום... 09/01/14 22:23:31: יפתח אופיר: חחחח אני מת מצחוק 09/01/14 22:23:36: יפתח אופיר: הרגת אותי 09/01/14 23:25:04: יפתח אופיר: רועי שומע 09/01/14 23:26:35: קטין : הבנתי הבנתי 09/01/14 23:26:45: קטין : ;) 09/01/14 23:27:52: יפתח אופיר: אתה מגיע מרחוק? 09/01/14 23:27:57: קטין : כן 09/01/14 23:28:16: יפתח אופיר: אתה יודע איפה זה בזל 14? 09/01/14 23:28:30: קטין : יודע 09/01/14 23:28:35: יפתח אופיר: מתי אתה יוצא לכיון? 09/01/14 23:28:42: יפתח אופיר: אחרי 12? 09/01/14 23:29:57: קטין : כן למה 09/01/14 23:32:00: יפתח אופיר: אני מתרגש 09/01/14 23:32:02: יפתח אופיר: :) 09/01/14 23:32:13: קטין : הכי טוב 09/01/14 23:32:46: יפתח אופיר: למה? 09/01/14 23:33:26: קטין : למה לא? להתרגש לא טוב? 09/01/14 23:33:43: יפתח אופיר: אף פעם לא הייתי ככה 09/01/14 23:33:49: יפתח אופיר: כדאי להתקלח? 09/01/14 23:33:56: יפתח אופיר: מתי תהיה פה ? 09/01/14 23:34:18: קטין : כן תתקלח אתקשר כשאסיים 09/01/14 23:36:16: יפתח אופיר: טוב 09/01/14 23:36:26: יפתח אופיר: נעשה כל מה שאמרת בפון? 09/01/14 23:45:18: יפתח אופיר: טוב לא חופר יותר אני אחכ ".

כאשר נתפס ע"י המשטרה בהגיעו לפגוש קטין, טען שלא הגיע לעשות דבר, למרות שנמצא במחשב שלו פורנו של ילדים בהיקף רב

שחקן חשוד בפדופיליה: "היית פעם בעירום מלא עם גבר?

שחקן בתאטרון הקאמרי נתפס בליל חמישי האחרון אחרי שתכנן, על פי החשד, להיפגש עם מי שחשב שהוא נער בן 14. בתמלולי שיחות בינו לאדם הפועל להפללת פדופילים ברשת, נשמע השחקן אומר:לגעת אחד בשני. זה הכיוון אם ניפגש

הוא חשב שבן שיחו הוא נער בן 14, תלמיד כיתה ח'. מה ששחקן התאטרון הקאמרי לא ידע הוא שמאחורי שפורפרת הטלפון נמצא אבי, אדם המקדיש את חייו למלחמה בפדופיליה ברשת. השחקן נעצר בליל חמישי האחרון בחשד שניסה לפתות נערים אחרים ובמשטרה בודקים האם הוא קשור למקרי פדופיליה אחרים. שמו של הקטין לכאורה הוא אבי, אדם המנהל מאבק נגד פדופילים ברשת. הוא קיבל פנייה מנער צעיר שטען כי השחקן פונה לנערים צעירים בהצעות מיניות. "פניתי אל אותו מספר טלפון שקיבלתי, ותוך 48 שעות אותו בחור פירט בטלפון מה היה רוצה לעשות כשניפגש, בשים לב כשהוא חשב שמדובר בילד בן 14", הוא מתאר. על פי החשד, השחקן התחזה לרועי, ברמן בן 26 ויזם צ'טים, שיחות סקייפ וטלפון, ובהמשך שלח סרטוני וידאו של עצמו. לבסוף, הוא אף יזם מפגש עם מי שהוא חשב שהוא תמיד חלאחר מספר שיחות טלפון, ביום חמישי בלילה יזם השחקן מפגש בלב ת"א, שם המתינו לו חוקרי המשטרה. הוא שוחרר בתנאים מגבילים במקביל להמשך החקירה. מתאטרון הקאמרי נמסר בתגובה: השחקן הושעה הבוקר לאחר שימוע שנערך לו.'.

לחץ כאן -יפתח אופיר בגלי צהל

עו"ד אסף דוק טמבל אמיתי - עו"ד שנתפס על ידי חוקר פרטי באופן זה מראה עד כמה הוא טוב ובמקרה הזה נהפוך הוא? Asaf Dok caught on a hiden camera explaining to a PEDOPHILE how to LIE to the police. A complaint was filed with the Israeli Bar

לכתבה באתר וואלה על אסף דוק

אסף דוק בעלה של מירי דוק מיבנה- ושותפו שאול אלבז

יונתן קליין

יונתן קליין

יונתן קליין רוצה לצאת עם ילדה בת 13 ומדבר איתה על אוננות

יונתן קליין הכנלית 4 כפר סבא, (בן של גרשון קליין ו שולמית קליין) (אח של יוחאי לביא ו דניאל קליין) יונתן הוא רווק בן 30 אשר נתפס מתכתב עם ילדות ב וואלה צט

אורי שבתאי

אורי שבתאי דובר עירית קרית מוצקין בן של כרמלה שבתאי

אורי שבתאי מקרית מוצקין נעצר עי ידי המשטרה לו לפני שהוקלט כאשרה הוא מדבר עם מי שחשב שהוא ילד בן 14 חולה בביתו,י מצ זמן לדבר באתרי היכרותיו בזמן העבודה ולכן מסיבה זו פוטר מעיתון ישראל היום והיום הוא משמש כדובר עירית קרית מוצקין תפקיד שלא כל איש תקשורת חושק בו. האזינו לשיחה של אורי שבתאי מדבר עם הקטין ונעצר על ידי המשטרה

אורי שבתאי נתפס על חם

משה שיוביץ

משה שיוביץ

משה שיוביץ קרוב משפחה של רחל זילבר מתגורר באיזור גני תקווה, אימן ילדים בקבוצת אליצור פתח תקווה ביום עובד בחברת ביטוח מאחר וסולק מאליצור פתח תקווה, הוא נתפס מאונן מול ילדים בסקיפ והגיע להפגש עם קטין שם נמצאו אבירתי מין ברכבו

משה שיוביץ נתפס על חם

יעקב אוזטובי

יעקב אוזטובי

יעקב אוזטובי לימד בתיכון בליך ברמת גן וסיפר כמה שהוא אוהב ילדות קטנות ושלח תמונות של זין

קובי אוזטובי חושף את איבר מיני לקטינה

עידו רביב

עידו רביב

יעקב אוזטובי לימד בתיכון בליך ברמת גן וסיפר כמה שהוא אוהב ילדות קטנות ושלח תמונות של זין

עידו רביב נעצר על ידי המשטרה שבא להפגש עם ילד בן 14 ואמר שנהרסה לו הטיול לחול בגלל שפחד מה יעשו לו שיחזור ארצה בגלל המעצר שלו עידו מסכן לא חשב על היילד שעמד לבצע בו מעשים מגונים

גולן וישניה

גולן וישניה

גולן וישניה מנסה לעשת רושם על קטינים

גולן וישניה מפתח תקווה בן של שלמה וישניה ו דנה וישניה, אח של יהב וישניה, הבעלים של וורלדשופ גולן וישניה מרחוב האחים בן עזר 4 בפתח תקווה, גולן הוא שוטר לשעבר וכאשר נסע להפגש עם הילד הבחין בניידת באיזור המפגש ונמלט מהמקום לא לפני שהלך לתחנת המשטרה ברחוב שטמפר בפתח תקווה לברר האם הייתה בעילות מיוחדת באותו ערב. אותו קצין שהמתין לו במערב היה הקצין שגולן פנה עליו כאשר הגיע למשטרה לגשש האם היה משהו מיוחד באותו ערב אלה שגולן לא ידע שרכבו צולם כאשר עזב את המקום באותו לילה והשוטרים הבחינו בו נמלט

עו"ד דורון איצקוביץ

דורון איצקוביץ

עו"ד דורון איצקוביץ איש שאוהב לא רק ילדות אלה להכאיב לנשים באופן פיזי והוא מחפש אותם באתר הכלוב, הוא גר עו"ד ברחוב עוזיאל 116 רמת גן ועובד במשרד של עו"ד יעקב כספי ברמת גן , אבא של מיכל פרומר , תמר איצקוביץ ו דוד מרטין איצקוביץ

גבי גזית חושף את עורך דין דורון איצקוביץ

אילן פרידלנדר

אילן פרידלנדר מבנימינה

אילן פרידלנדר מבנימינה נעצר עי ידי המשטרה כאשר הוא הגיע לאסוף ילד בן 14 מביתו למטרה מובהקת של מין

אילן פרידלנדר נתפס על חם

כפיר שריג

כפיר שריג מהרצליה

כפיר הוא עברין מס, שיקר לגרושתו על נטיותיו, רימה את רשויות המס והורשע וכיום עומד לרצות עונה מאסר בגלל ריבוי עבירות תנועה ונהיגה ללא רשיון

כפיר שריג נעצר כאשר בא לפגוש קטין למטרת מין