שמואל כהן מיהוד, מסתבר שאין זו פעם הראשונה שנתפס מזמין ילדות לגלידה