מתגורר בשכונת התקווה ועובד לשעבר בפיקוח העירוני בעירית תל אביב שאול צברי