OR BEN TZVI אור בן צבי אור בן צבי (רייף) גבעתיים 0586840684 הכיון החביב עליו הוא Nebelstreif my.atrafdating.co.il/702210

18/05/14 11:41:13: אור בן צבי: היי 18/05/14 12:48:00: קטין: היי 18/05/14 12:48:20: קטין: אני דילן בן 14 מאטרף נראה לי דיברנו כבר 18/05/14 12:48:24: קטין: לא?? 18/05/14 11:43:42: אור בן צבי: כן קצת 18/05/14 11:43:49: אור בן צבי: אני אור 25 18/05/14 11:44:01: אור בן צבי: מה אתה מחפש? 18/05/14 12:49:47: קטין: מה הכינוי באטרף שאני ידע מי אתה 18/05/14 11:45:19: אור בן צבי: niebelstrife 18/05/14 12:51:20: קטין: 18/05/14 12:51:27: קטין: זה? 18/05/14 11:47:04: אור בן צבי: כן 18/05/14 11:48:18: אור בן צבי: ? 18/05/14 12:53:20: קטין: סבבנ 18/05/14 12:53:26: קטין: מה קורה? 18/05/14 11:48:49: אור בן צבי: הכל טוב ואיתך? 18/05/14 12:55:14: קטין: סבבה 18/05/14 12:55:16: קטין: בבית 18/05/14 12:55:20: קטין: מה איתך? 18/05/14 12:55:30: קטין: מה מחפש באטרף? 18/05/14 11:51:17: אור בן צבי: סקס ואתה? 18/05/14 12:57:17: קטין: תאמת לא נפגשתי לסקס אבל אם זה לא מפריע לך אז סבבה 18/05/14 11:53:18: אור בן צבי: זה בסדר. אתה מגבעתיים? 18/05/14 12:59:43: קטין: רמת גן 18/05/14 11:55:35: אור בן צבי: אה מגניב. אני עובד בספריה בגבעתיים ליד בורוכוב 18/05/14 13:01:59: קטין: ספרנית? 18/05/14 11:59:25: אור בן צבי: ספרן חח 18/05/14 13:05:36: קטין: מגניב 18/05/14 12:01:14: אור בן צבי: אתה כבר סגור על עצמך? 18/05/14 13:06:31: קטין: נראה לי 18/05/14 12:03:06: אור בן צבי: אבל לא התנסית או משהו? 18/05/14 13:08:07: קטין: לא, מפריע? 18/05/14 12:03:46: אור בן צבי: לא ממש. יש לך אבל תמונה נוספת שאני אדע שאתה לא שוטר או משהו? חח 18/05/14 13:11:19: קטין: חח בגלל זה עשיתי אימות תמונות באטרף! 18/05/14 12:07:29: אור בן צבי: אה לא ראיתי. תוכל גם לשלוח לי את הפרטיות שלך שם? 18/05/14 13:12:37: קטין: רק 3 18/05/14 12:08:04: אור בן צבי: מה שבא לך זה טוב (; 18/05/14 13:13:21: קטין: זה תמונות פנים 18/05/14 13:13:36: קטין: למה אתה מפחד משוטרים? אתה עברין או משהו? 18/05/14 13:19:34: קטין: ?? 18/05/14 12:15:23: אור בן צבי: אתה צעיר וזה... והייתה לי חוויה לא טובה עם ציידי "פדופילים" 18/05/14 13:20:55: קטין: מה????? 18/05/14 12:16:08: אור בן צבי: מישהו עבד עלי שהוא בן 15 שרוצה להיפגש וכשהגעתי לשם כמעט חטפתי מכות מחבורת ערסים רוסים הומופובים 18/05/14 13:21:02: קטין: מה זאת אומרת? 18/05/14 13:21:22: קטין: אמאלה 18/05/14 12:16:53: אור בן צבי: אז מאז נדלקת לי נורה אדומה מבני נוער חח 18/05/14 13:21:59: קטין: אבל מה הקשר לשוטרים? 18/05/14 13:22:10: קטין: שוטרים מרביצים להומו? 18/05/14 12:19:00: אור בן צבי: שוטרים יכולים גם לצוד אנשים שנפגשים עם נערים 18/05/14 12:19:08: אור בן צבי: זה תחום אפור מבחינת החוק 18/05/14 13:24:02: קטין: באמת? 18/05/14 13:24:34: קטין: לא שמעתי על כזה דבר אבל אתה בספריה כל יום אז ספרנית יודעת יותר טוב ממני 18/05/14 12:20:03: אור בן צבי: חח 18/05/14 12:20:52: אור בן צבי: בעיקרון עד גיל 16 זה לא בדיוק חוקי לשכב עם מבוגרים ממך גם אם אתה מסכים. מגיל 16 הכל הולך אבל. 18/05/14 13:26:41: קטין: אני 14 18/05/14 12:23:13: אור בן צבי: כן. אבל אם אתה באמת רוצה וזה יישאר בינינו אין לי בעיה 18/05/14 13:29:59: קטין: אני לא מספר 18/05/14 12:25:34: אור בן צבי: סבבה. יודעים עליך בכלל? 18/05/14 13:31:07: קטין: בכלל לא 18/05/14 13:31:13: קטין: בקושי אני יודע חחח 18/05/14 12:27:07: אור בן צבי: נו טוב. ואתה בטוח בטוח שאתה רוצה להתנסות? לא רוצה שתהיה לך טראומה או משו 18/05/14 13:32:28: קטין: למה שיהיה לא טראומה? מה נעשה? 18/05/14 12:28:25: אור בן צבי: מה שתרצה. אפשר גם רק להתמזמז חח 18/05/14 13:34:17: קטין: חחח 18/05/14 13:34:27: קטין: מה זה להזמזנז אצל בנים? 18/05/14 12:30:00: אור בן צבי: להתנשק וללטף 18/05/14 13:35:54: קטין: אה סבבה 18/05/14 12:31:22: אור בן צבי: מה אתה רוצה לעשות? 18/05/14 13:36:31: קטין: מה שבא לך 18/05/14 12:33:09: אור בן צבי: זה יהיה היום הגדול שלך, לא שלי (; 18/05/14 13:38:31: קטין: יש מצב 18/05/14 12:34:06: אור בן צבי: אז לא חשבת על כלום? מה בפנטזיה שלך? 18/05/14 13:41:04: קטין: להיות בן 18 חח 18/05/14 12:37:48: אור בן צבי: נו נו. כשאתה מביא ביד, על מה אתה חושב? P: 18/05/14 13:43:18: קטין: חח זה אישי 18/05/14 12:39:29: אור בן צבי: פייר אינף (: אתה בטח דלוק על מישהו מבצפר 18/05/14 13:45:10: קטין: חח 18/05/14 12:40:52: אור בן צבי: אין לך מה למהר ל18. 16-17 זה הגיל הכי יפה 18/05/14 13:48:19: קטין: ;) 18/05/14 12:43:48: אור בן צבי: אז אתה רוצה להיפגש? 18/05/14 13:49:33: קטין: אפשר, בא לך? מה נעשה אבל בסוף? 18/05/14 12:45:54: אור בן צבי: בא לי. ומה הכוונה בסוף? נזרום. מה שיהיה לך נעים... 18/05/14 13:52:16: קטין: מה שרשמת מקודם? 18/05/14 12:48:05: אור בן צבי: כן. ואם תרצה יותר מזה אז אפשר. (; 18/05/14 13:54:18: קטין: כמו מה? 18/05/14 12:49:36: אור בן צבי: מציצות וכאלה 18/05/14 12:51:55: אור בן צבי: נראה לך או לא? 18/05/14 13:57:47: קטין: או קיי 18/05/14 12:53:42: אור בן צבי: חח (; אתה כבר גומר נכון? 18/05/14 13:59:49: קטין: מה זאת אומרת? 18/05/14 12:55:10: אור בן צבי: משפיך כאילו חח 18/05/14 14:00:21: קטין: עכשיו?? 18/05/14 12:55:58: אור בן צבי: לאלאלא בכללי. כי יש כאלה שזה מתחיל אצלם מאוחר 18/05/14 12:57:52: אור בן צבי: חח 18/05/14 14:03:40: קטין: אני תקין 18/05/14 12:59:17: אור בן צבי: מעולה. (: 18/05/14 12:59:38: אור בן צבי: אתה מכיר מקומות מבודדים בסביבה שלך? 18/05/14 13:03:52: אור בן צבי: ? 18/05/14 14:08:59: קטין: כן 18/05/14 13:05:56: אור בן צבי: אז בא לך שאני אקפוץ למפגש הכרות קצרצר? 18/05/14 13:08:30: אור בן צבי: ? 18/05/14 14:13:49: קטין: מה נעשה שנפגש? 18/05/14 14:13:54: קטין: לאן נלך? 18/05/14 13:10:15: אור בן צבי: למקום מבודד. נדבר קצת ואם יתאים לך אני אנשק אותך (; 18/05/14 14:15:49: קטין: טוב 18/05/14 13:12:48: אור בן צבי: שלח לי את המיקום שלך? 18/05/14 13:16:46: אור בן צבי: ? 18/05/14 13:20:44: אור בן צבי: לא בא לך עכשיו? 18/05/14 13:27:00: אור בן צבי: טוב, כשתרצה תשלח (; 18/05/14 14:32:15: קטין: הייתי בטלפון 18/05/14 14:32:21: קטין: שניה אור 18/05/14 13:27:57: אור בן צבי: טוב 18/05/14 14:49:55: קטין: חזרתי 18/05/14 13:47:52: אור בן צבי: אז אתה רוצה שנעשה משהו עכשיו? 18/05/14 14:55:27: קטין: מעדיף 15:30 18/05/14 14:55:59: קטין: אבל רק עם אתה אוסף אותי /אוטו/אופנוע 18/05/14 13:52:23: אור בן צבי: אה אין לי את האוטו איתי. אין לך מקלט בבניין או משהו ליד? 18/05/14 14:57:34: קטין: אה יש 18/05/14 13:54:24: אור בן צבי: זה נראה לי סבבה. אם לך אין בעיה כלומר 18/05/14 15:01:18: קטין: סבבהה 18/05/14 15:01:25: קטין: אוכל צהריים 18/05/14 13:56:39: אור בן צבי: אז שלח לי את המיקום ואני אהיה שם לקראת 3 וחצי 18/05/14 15:01:39: קטין: מייד חוזר 18/05/14 14:29:32: אור בן צבי: פה? 18/05/14 15:39:02: קטין: כן 18/05/14 15:39:09: קטין: סימתי לאכול 18/05/14 14:34:33: אור בן צבי: אז לאן לבוא עוד שעה? 18/05/14 15:40:18: קטין: location: https://maps.google.com/?q=32.08917,34.82145 18/05/14 15:40:36: קטין: שלח לי את שלך נראה כמה רחוק אתה ונתאם 18/05/14 14:46:09: אור בן צבי: ספריית יד לבנים (Givatayim, Israel): https://plus.google.com/106066903218287869808/about?hl=iw 18/05/14 15:56:18: קטין: סבבה אז נקבע ל 16:00 18/05/14 14:52:20: אור בן צבי: אוקיי 18/05/14 15:57:42: קטין: תודיע לי שאתה בדרך רק 18/05/14 14:53:50: אור בן צבי: סבבה 18/05/14 15:19:08: אור בן צבי: נתקעתי בעבודה... נדחה ליום אחר כבר 18/05/14 16:31:06: קטין: טוב 18/05/14 23:50:31: קטין: מה קרה לך בעבודה היום? 18/05/14 23:50:56: קטין: הרבה סבתות לא החזירו עיתון למקום? 18/05/14 22:47:49: אור בן צבי: היה די ריק תאמת 18/05/14 22:48:02: אור בן צבי: פשוט נשארנו רק שניים ואסור היה לי לצאת 18/05/14 23:53:22: קטין: פעם הבאה תצעק שריפה! 18/05/14 22:50:09: אור בן צבי: חח 19/05/14 15:34:33: קטין: ;) אתמול כמעט עליתי באש 19/05/14 14:30:50: אור בן צבי: חג מסוכן חח 19/05/14 15:39:24: קטין: ומזההם 19/05/14 15:03:18: אור בן צבי: אני לא חוגג אותו אף פעם. 19/05/14 16:09:19: קטין: זה מעצבן אבל הרבה הזמינו אותי ולא היה לי מה לעשוצ 19/05/14 15:22:15: אור בן צבי: ברור. אבל אצלנו במשפחה זה חג שלא חוגגים. לפני שבע עשרה שנה דודה שלי התאבדה בזמן שכולם היו במדורה בחצר האחורית של סבא וסבתא שלי. 19/05/14 16:30:05: קטין: Omg!! 19/05/14 15:26:35: אור בן צבי: כן אה. לא הייתי שם אבל בני דודים שלי סיפרו לי טת הזוועה. בקיצור זה לא בדיוק החג האהוב עלי חח 19/05/14 16:48:09: קטין: אפשר להבין 22/05/14 08:20:25: קטין: 🐷 22/05/14 12:13:55: אור בן צבי: אוינק 22/05/14 13:26:53: קטין: חח ממצב? 22/05/14 12:39:11: אור בן צבי: סבבה 22/05/14 14:16:50: קטין: מצאת עבודה? 22/05/14 13:17:43: אור בן צבי: מזתומרת? 22/05/14 14:30:05: קטין: אופס חח אור אחר אתה הספרנית חחח 22/05/14 13:27:42: אור בן צבי: לול. עם איזה אור טתה בוגד בי? 22/05/14 14:33:02: קטין: אור אחר חח 22/05/14 13:42:27: אור בן צבי: טוב, ידוע שכל האורים חתיכים ושווים 22/05/14 15:33:52: קטין: חחחח רוצה לראות אותו?? 22/05/14 15:34:06: קטין: קיבלתי תמונה עכשיו... מוכן? 22/05/14 14:42:44: אור בן צבי: כן 22/05/14 15:49:19: קטין: 22/05/14 15:54:24: קטין: מה אומר על אור? 22/05/14 15:50:08: אור בן צבי: אבוי 22/05/14 16:57:10: קטין: חח 22/05/14 15:57:55: אור בן צבי: מאיפה הבאת אותו? 22/05/14 17:20:54: קטין: אטרף 22/05/14 16:16:48: אור בן צבי: למה אתה לא מסנן דרך שם? חח או לפי גילאים לפחות 22/05/14 17:25:57: קטין: אין לי טעם אבל הוא בטח לא 22/05/14 16:26:07: אור בן צבי: חח. איכסי. אם יום אחד אני אראה ככה אני אעדיף להתאבד 22/05/14 18:55:51: קטין: על תגזים!!! 22/05/14 18:55:57: קטין: החיים זה מתנה 25/05/14 19:34:20: קטין: סגרתי אטרף 25/05/14 18:30:06: אור בן צבי: למה חח? יותר מדי מטרידנים? 25/05/14 19:35:23: קטין: כם 25/05/14 19:35:25: קטין: כן 25/05/14 19:09:16: אור בן צבי: עדיף. חכה עד שתהיה בגיל 16. בינתיים לך לאיגי או משהו (: 25/05/14 20:14:41: קטין: חחח איכס איגי 25/05/14 19:09:58: אור בן צבי: כבר מכיר? 25/05/14 19:10:14: אור בן צבי: גם אני שנאתי. אבל אני סוציומט חח 25/05/14 20:15:45: קטין: ילדים מפגרים שם ברמות 25/05/14 19:13:24: אור בן צבי: טוב אז זה שסגרת את האטרף אומר שלא תיתן לי לנשק אותך? ח 25/05/14 19:13:24: אור בן צבי: חח 25/05/14 20:18:46: קטין: מה הקשר חחח 25/05/14 20:18:48: קטין: ?? 25/05/14 19:14:30: אור בן צבי: לא יודע. אולי החלטת שמתאים לך לחכות עם זה 25/05/14 19:14:49: אור בן צבי: בכל זאת חתיכים הורסים כמו האור השני ההוא חח 25/05/14 20:20:10: קטין: אתה זה שביטלת , לא אני 25/05/14 19:19:19: אור בן צבי: אני עובד וכאלה. כל יום עד 7 כמעט חח אבל אני עדיין רוצה להיות הראשון שלך (: 25/05/14 20:26:19: קטין: בטוח ? 25/05/14 19:21:56: אור בן צבי: בטוח. אבל עדיין בסרט קצת בגלל שאתה צעיר ויכול להכניס אותי לכלא על זה אם בא לך חח 25/05/14 20:29:51: קטין: איזה כיף לי חח 25/05/14 19:25:28: אור בן צבי: להפיל פדופילים! P: 25/05/14 20:31:18: קטין: אתה לא פדופיל נכון? 25/05/14 19:26:50: אור בן צבי: לא. רק אוהב טינאייג'רים לצערי ולצערך חח 25/05/14 20:32:12: קטין: למה לצערי? 25/05/14 19:27:51: אור בן צבי: כי תצטרך לזכור אותי כל החיים בתור נשיקה ראשונה? חח 25/05/14 20:33:08: קטין: חח זה אמור להפחיד? 25/05/14 19:28:41: אור בן צבי: רק קצת 25/05/14 19:35:45: אור בן צבי: בא לי להרגיש את השפתיים שלך חח 25/05/14 20:41:29: קטין: ;( 25/05/14 20:41:32: קטין: () 25/05/14 19:38:09: אור בן צבי: מה זה אומר? 25/05/14 20:44:27: קטין: שפתיים 25/05/14 19:40:10: אור בן צבי: אה 🌹 25/05/14 19:43:29: אור בן צבי: ממ. מחר בערב אתה פנוי במקרה? 25/05/14 20:54:35: קטין: יש מצב 25/05/14 20:54:50: קטין: שים תזכורת 25/05/14 19:52:49: אור בן צבי: טוב... 25/05/14 21:55:36: קטין: ;( 25/05/14 20:51:02: אור בן צבי: ? 25/05/14 21:59:37: קטין: ;) תשים תזכורת 25/05/14 21:56:44: אור בן צבי: איך? חח 25/05/14 23:28:29: קטין: ב אי פון 25/05/14 22:23:49: אור בן צבי: יש לי גלקסי חח 25/05/14 23:29:16: קטין: אז שים תזכורת 25/05/14 22:26:10: אור בן צבי: אני אזכור אותך גם בלי :P 25/05/14 23:37:47: קטין: לילה טוב 25/05/14 22:37:26: אור בן צבי: לילה 27/05/14 09:01:44: קטין: בוקר טוב 27/05/14 07:59:12: אור בן צבי: בוקר 27/05/14 09:08:36: קטין: ממצב ספרנית 27/05/14 08:10:53: אור בן צבי: לא משהו דפקתי את האוטו אתמוח 27/05/14 09:16:26: קטין: העיקר את חיי 27/05/14 09:16:32: קטין: יכל להיות יותר גרוע 27/05/14 08:12:21: אור בן צבי: יאפ 27/05/14 10:05:37: אור בן צבי: אני באזור שלך עכשיו חח 27/05/14 11:11:22: קטין: מה עושה פה? 27/05/14 10:08:19: אור בן צבי: שם את האוטו במוסך 27/05/14 11:14:31: קטין: אין לידי מוסכים 27/05/14 10:15:41: אור בן צבי: ליד הקניון 27/05/14 11:21:06: קטין: אה כן קרוב 27/05/14 10:22:07: אור בן צבי: אתה בבית? 27/05/14 11:30:05: קטין: לא 27/05/14 10:27:38: אור בן צבי: באסה חח 27/05/14 11:34:47: קטין: למה? 27/05/14 10:31:01: אור בן צבי: חשבתי אולי תרצה שאני אקפוץ לקצת 27/05/14 11:36:47: קטין: אני לא בבית עכשיו 01/06/14 08:29:18: קטין: מצטער שלך חזרתי אליך אור 🐰 01/06/14 07:32:27: אור בן צבי: זה בסדר חח לא רוצה שתרגיש שאני מלחיץ 01/06/14 08:53:37: קטין: לא מלחיץ בכלל 01/06/14 07:48:52: אור בן צבי: יופי (: 01/06/14 08:55:11: קטין: ניקה אבק מהספרים? 03/06/14 13:47:10: אור בן צבי: היי 03/06/14 14:52:59: קטין: היי 03/06/14 14:53:05: קטין: נזכרת בי? 03/06/14 13:48:04: אור בן צבי: סורי :( 03/06/14 13:48:17: אור בן צבי: מה שלומך? 03/06/14 14:53:40: קטין: אחלה 03/06/14 14:53:46: קטין: איך האוטו? 03/06/14 13:48:50: אור בן צבי: תקין תודה לאל 03/06/14 14:56:10: קטין: כמה עלה לתקן? 03/06/14 13:52:31: אור בן צבי: 4000. אבל הביטוח שילם 3000 03/06/14 14:58:15: קטין: עדיף אוטובוס חחח 03/06/14 13:54:59: אור בן צבי: אי אפשר להסתדר בלי רכב במדינה הזו 03/06/14 15:00:26: קטין: אני מסתדר ;) 03/06/14 13:55:39: אור בן צבי: חוץ מבצפר, לאן עוד אתה צריך להגיע? 😛 03/06/14 15:02:12: קטין: לספריה חח 03/06/14 14:00:00: אור בן צבי: לספריה שלכם ברמת גן או לשלי? חח 03/06/14 15:07:25: קטין: לאיזה שבא לי 03/06/14 14:03:11: אור בן צבי: יש לך אחת ליד הבית לא? היא מגניבה או סתם דרעק? 03/06/14 15:09:00: קטין: לא יודע לא הלכתי 03/06/14 14:04:14: אור בן צבי: חח. מתי קראת ספר בפעם האחרונה בכלל? 03/06/14 15:10:43: קטין: אתמול 03/06/14 14:06:13: אור בן צבי: איזה? 03/06/14 15:11:35: קטין: סטיב גובס 03/06/14 14:07:12: אור בן צבי: הביוגרפיה הענקית או הספר החדש הזה על איך לחשוב כמוהו? 03/06/14 15:18:49: קטין: הענקית 09/06/14 15:55:25: קטין: 🐽 09/06/14 18:38:34: אור בן צבי: מה קורה? 09/06/14 19:46:11: קטין: היי 09/06/14 19:46:17: קטין: מה איתל 09/06/14 18:43:08: אור בן צבי: ישנתי כל אחה"צ 09/06/14 18:43:15: אור בן צבי: זה הכלב שלך בתמונה? 09/06/14 20:52:03: קטין: כן 09/06/14 20:52:11: קטין: אתה נעלם לשבוע וזה 09/06/14 20:52:19: קטין: לא מתאים לי 09/06/14 19:48:27: אור בן צבי: סורי. :X פשוט יש לי המון על הראש כרגע, עבודה ובעיות בבית ומה לא 09/06/14 20:54:05: קטין: טוב תרגיש טוב 09/06/14 19:49:07: אור בן צבי: מה חדש אצלך? 09/06/14 21:01:34: קטין: מבחנים 09/06/14 21:01:37: קטין: ומבחנים 09/06/14 21:01:40: קטין: וציונים 09/06/14 19:56:34: אור בן צבי: ציונים טובים לפחות? 09/06/14 21:02:50: קטין: 90-85 09/06/14 19:57:52: אור בן צבי: סבבה. העיקר לעבור את החרטא הזה בשלום 09/06/14 19:59:50: אור בן צבי: יש לך משהו אחרי ה20? או שזה נגמר? 09/06/14 21:57:21: קטין: כאין 09/06/14 21:57:27: קטין: נגמר 09/06/14 20:54:17: אור בן צבי: צריך לחגוג את זה אז! 09/06/14 21:59:47: קטין: טוב ;) 09/06/14 20:55:00: אור בן צבי: נשיקה ראשונה נשמעת לי אחלה דרך לחגוג (; 09/06/14 22:01:04: קטין: מה יגידו בספריה? 09/06/14 20:56:00: אור בן צבי: הם לא צריכים לדעת חח 09/06/14 23:39:43: קטין: אתה מפחד לספר? 10/06/14 17:48:52: אור בן צבי: קצת. כמו שאמרתי אתה יכול להכניס אותי לכלא חח 10/06/14 18:54:35: קטין: אני לא שוטר 10/06/14 17:49:36: אור בן צבי: אבל אתה יכול להתלונן שניסיתי לאנוס אותך 👻 10/06/14 18:56:19: קטין: חחחח 10/06/14 18:56:21: קטין: ממש 10/06/14 17:52:26: אור בן צבי: רק עכשיו פרסמו על איזה פסיכולוג שנעצר כשבא לפגוש בן 13 לסקס. חח 10/06/14 18:58:20: קטין: איפה?? 10/06/14 17:53:49: אור בן צבי: באינטרנט 10/06/14 17:53:58: אור בן צבי: זאת הייתה מלכודת כמובן 10/06/14 18:59:35: קטין: ב וואלה? 10/06/14 19:06:14: קטין: איפה זה?? 10/06/14 18:01:32: אור בן צבי: לא מוצא פתאום אולי הטילו על זה איסור פרסום 10/06/14 19:07:29: קטין: אויש אתה סתם אומר 10/06/14 19:07:39: קטין: מה הוא עשה בידיוק? 10/06/14 18:04:01: אור בן צבי: לא עשה כלום. קבע עם "נער" להיפגש 10/06/14 18:04:07: אור בן צבי: זה מספיק כנראה 10/06/14 19:10:01: קטין: מלא אנשים נפגשים 10/06/14 19:10:13: קטין: אז כולם לכלא? 10/06/14 18:05:48: אור בן צבי: רק אלה שנפגשים עם מתחת ל16 חח 10/06/14 18:05:54: אור בן צבי: ושנתפסים 10/06/14 19:13:34: קטין: נשמע מוזר לא הגיוני 10/06/14 18:12:28: אור בן צבי: חח. ככה זה. 10/06/14 19:18:35: קטין: אז את מפחד ממני חחח 10/06/14 19:18:38: קטין: טוב סבבה 10/06/14 18:15:30: אור בן צבי: לא מפחד. 10/06/14 18:18:11: אור בן צבי: אתה פנוי הערב? 10/06/14 19:24:28: קטין: אני עוד שניה נרדם חחח 10/06/14 19:24:46: קטין: מחר אם אתה רוצה אשן צהריים 10/06/14 18:23:25: אור בן צבי: אז תישן ואני אבוא אליך מבעבודה 10/06/14 19:29:25: קטין: מחר אבל 10/06/14 18:24:25: אור בן צבי: סבבה 10/06/14 19:34:57: קטין: אבל אני לא רודף אחריך את תשלח לי הודעה 10/06/14 18:34:40: אור בן צבי: סבבה אני אשלח לך מחר בצהריים תזכורת לנוח חח 10/06/14 20:08:33: קטין: סבבה 10/06/14 20:11:54: קטין: מה בתוכנית מחר? 10/06/14 19:08:54: אור בן צבי: מה שתרצה 10/06/14 20:14:52: קטין: נסע לחיפה לראות עפיפונים 10/06/14 19:09:39: אור בן צבי: חח. פחות 10/06/14 20:15:14: קטין: אמרת מה שבא לי 10/06/14 19:10:20: אור בן צבי: בתחומי המרכז חח 10/06/14 20:19:33: קטין: מה בא לך באמת לעשות 10/06/14 19:14:59: אור בן צבי: אמרתי כבר. לנשק אותך חח 10/06/14 20:20:44: קטין: חח זה הכל 10/06/14 19:15:41: אור בן צבי: בשלב א' כן 10/06/14 20:21:18: קטין: שלב ב? 10/06/14 19:16:22: אור בן צבי: לבדוק כמה אתה מפותח שם למטה (; 10/06/14 20:21:55: קטין: אוו חח 10/06/14 19:17:00: אור בן צבי: תעשה לי מה שאתה רוצה מבחינתי 10/06/14 20:22:40: קטין: שלא תקבל התקף לב 10/06/14 19:17:40: אור בן צבי: ראיתי הכל כבר. מה אתה רוצה לעשות לי? 10/06/14 20:24:24: קטין: לשים אליך אזיקים ו חחחח 10/06/14 19:19:27: אור בן צבי: XD 10/06/14 19:19:48: אור בן צבי: ידעתי שאתה שוטר. אתה טוב מכדי להיות טמיתי 10/06/14 19:19:52: אור בן צבי: אמיתי 10/06/14 20:25:23: קטין: חחח 10/06/14 19:20:46: אור בן צבי: וברצינות? 10/06/14 20:26:33: קטין: נו דייי יא מפגר 10/06/14 20:26:45: קטין: איזיקים ורודות 10/06/14 19:21:41: אור בן צבי: תקשור אותי לעמוד ותאנוס אותי? 10/06/14 19:21:44: אור בן צבי: חח 10/06/14 19:25:50: אור בן צבי: 👻 10/06/14 20:32:57: קטין: טוב טוב מה שתרצה 10/06/14 19:28:09: אור בן צבי: אפשר להיות מפורש עכשיו? 10/06/14 20:34:16: קטין: טוב 10/06/14 19:29:16: אור בן צבי: אני מת לחלוב אותך 🐮 10/06/14 19:30:23: אור בן צבי: תרשה לי? 10/06/14 19:34:03: אור בן צבי: אתה המום? 10/06/14 20:40:20: קטין: תסביר לי 10/06/14 20:40:24: קטין: אני לא פרה 10/06/14 19:38:16: אור בן צבי: חח. לרדת לך הכוונה 10/06/14 19:40:31: אור בן צבי: 🐳 10/06/14 20:46:04: קטין: אההה 10/06/14 20:46:17: קטין: אני הראשון שלך? 10/06/14 19:41:16: אור בן צבי: חח לא. הלוואי 10/06/14 19:42:19: אור בן צבי: יש לך זין גדול? 10/06/14 20:48:55: קטין: לדעתי כן 10/06/14 19:44:09: אור בן צבי: ואתה רוצה שאני אמצוץ אותו? חח 10/06/14 19:46:39: אור בן צבי: כי לא חייבים. אפשר גם לדבר על פיזיקה ובולים חח 10/06/14 20:52:21: קטין: מה שבא לך 10/06/14 19:48:20: אור בן צבי: אז תן לי למצוץ לך ותגמור לי על הפנים. תתחיל לשמור זרע מעכשיו, אני רוצה להיות מכוסה חח 10/06/14 19:50:13: אור בן צבי: שוב בהלם? 😦 10/06/14 19:54:26: אור בן צבי: יוהו? 10/06/14 21:02:55: קטין: חח טוב 10/06/14 21:03:03: קטין: אני פשוט מנקה תחדר 10/06/14 19:57:53: אור בן צבי: אה חשבתי שנבהלת 10/06/14 19:58:03: אור בן צבי: זה מחרמן אותך בכלל? 10/06/14 21:03:57: קטין: אני לא מרוכז יש פה מלא בלגן 10/06/14 19:58:43: אור בן צבי: חח 10/06/14 19:59:07: אור בן צבי: אתה חולה נקיון? 10/06/14 21:07:54: קטין: לא חח 10/06/14 21:08:11: קטין: אבל לא אוהב שיש יותר מידי בלגן 10/06/14 20:02:49: אור בן צבי: אז תפסיק ותתחרמן איתי רגע 10/06/14 21:09:19: קטין: אני חייב לסיים 10/06/14 20:04:47: אור בן צבי: חח 10/06/14 20:04:53: אור בן צבי: סיים 10/06/14 20:04:56: אור בן צבי: אני פה 11/06/14 08:32:12: אור בן צבי: מצאתי את הסרטונים של החבר'ה שנעצרים חח 11/06/14 09:53:40: קטין: שלח קישור חח 11/06/14 08:52:32: אור בן צבי: ‏צפה בסרטון "ראיין וולף מגבעת שמואל נעצר על ידי שוטרי תחנת מסו…" ב-YouTube - ראיין וולף מגבעת שמואל נעצר על ידי שוטרי תחנת מסו…‏: http://youtu.be/Ic1ves2NImg 11/06/14 08:52:50: אור בן צבי: קלוט את הבליטה במכנסיים חח 11/06/14 09:58:35: קטין: שניה נכנס 11/06/14 10:00:46: קטין: חחח השוטר כמעט תפס לו 11/06/14 10:01:01: קטין: אני מכיר את הבחור 11/06/14 10:01:18: קטין: הוא מסופר חביב בגבעת שמואל!!! 11/06/14 08:56:07: אור בן צבי: באסה לו 11/06/14 08:56:35: אור בן צבי: נראה שהם עושים מבצע בגבעת שמואל, חצי מהסרטונים הם משם 11/06/14 10:02:37: קטין: מצחיק דיברתי איתו באטרף יש לי את הפון שלו 11/06/14 10:03:25: קטין: והוא שלח לי תמונות גם ונעלם ;) 11/06/14 08:58:09: אור בן צבי: עכשיו אתה צריך להוכיח לי שאתה באמת לא שוטר סמוי חח 11/06/14 08:58:33: אור בן צבי: נעלם למעצר כנראה 11/06/14 09:00:11: אור בן צבי: בקיצור, אני רוצה שתצלם את עצמך מחזיק עיתון של היום או דף שכתוב עליו "אני לא שוטר" חח רק ככה אני יכול לדעת בודאות 11/06/14 10:06:18: קטין: נסחפת 11/06/14 10:06:24: קטין: זה משפיל 11/06/14 09:01:34: אור בן צבי: יותר משפיל להיעצר חח 11/06/14 09:02:48: אור בן צבי: אז רק תמונה שאתה עושה תנועת פיס ✌ביד הפנויה שלך. משהו שאפשר לדעת שהוא לא זיוף חח 11/06/14 10:08:48: קטין: דיי יא מפגר 11/06/14 10:08:57: קטין: נראה לך אני שוטר 11/06/14 10:09:03: קטין: אה רגע 11/06/14 10:09:27: קטין: יש לי את תמונות אימות הפרופיל באטרף אני אחפש 11/06/14 09:05:03: אור בן צבי: אה יופי. ולא יודע, עכשיו נזכרתי שדיברתי קצת עם איזה נער מגבעת שמואל ונכנסתי לסרט שזה הסמוי שלנם חח 11/06/14 10:11:39: קטין: אז אני הסמוי? 11/06/14 10:11:46: קטין: או מישהו אחר? חח 11/06/14 10:11:54: קטין: אני רוצה להיות סמוי 11/06/14 09:07:46: אור בן צבי: מישהו אחר חח 11/06/14 09:08:28: אור בן צבי: אבל אתה יכול להיות סמוי חדש מרמת גן ואני הקורבן הראשון שלך 11/06/14 10:15:44: קטין: נראה לי זה הפנטזיה שלך חחחח 11/06/14 09:10:35: אור בן צבי: ממש. 11/06/14 09:12:21: אור בן צבי: אני נכנס להשתלמות בעבודה. אני אשלח הודעה כשזה ייגמר 11/06/14 10:17:49: קטין: מותר ככה לצלם מישהו ולפרסם פרטים בכלל? 11/06/14 10:18:19: קטין: אין לסדר ספרים בספריה חחח לפי. א ב 11/06/14 09:38:59: אור בן צבי: מותר לתעד מעצרים. חוץ מזה זה מרתיע, אני עוד שנייה משתין פה מפחד חח 11/06/14 09:39:19: אור בן צבי: וההשתלמות היא על סבא וסבתא בספרות ילדים 😝 11/06/14 10:46:20: קטין: חח איזה משעמם זה 11/06/14 10:46:31: קטין: אני מקווה שאתה ככה במציאות 11/06/14 09:42:57: אור בן צבי: מה ככה? 11/06/14 10:48:47: קטין: לא משעמם במציאות 11/06/14 09:45:20: אור בן צבי: אל תדאג חח 11/06/14 10:51:45: קטין: תאמת אתה בהתחלה נשמעת משעמם 11/06/14 10:52:41: קטין: אבל כבר לא 11/06/14 09:47:22: אור בן צבי: אני ספרן ומשורר. בטח שזה נשמע משעמם חח 11/06/14 10:52:50: קטין: מה עשית בצבא? 11/06/14 09:47:40: אור בן צבי: מודיעין ערבית 11/06/14 09:48:12: אור בן צבי: חח בדיוק אתמול התקשרו להודיע לי שאני משוחרר ממילואים 11/06/14 10:55:15: קטין: זה טוב? 11/06/14 10:55:25: קטין: לא לוקחים רישיון נהיגה? 11/06/14 09:51:23: אור בן צבי: כן. חח יש קיצוצים אז משחררים אנשים שלא צריך אותם 11/06/14 09:51:30: אור בן צבי: מה הקשר לרשיון? 11/06/14 10:57:41: קטין: ככה אמרו לי 11/06/14 09:54:00: אור בן צבי: אז לא חח 11/06/14 11:01:40: קטין: למדתי משהו חדש מספרנית 11/06/14 09:56:48: אור בן צבי: לספרנית הזאת יש הרבה מה ללמד אותך (; 11/06/14 11:02:55: קטין: תזכיר לי בן כמה אתה? 25 11/06/14 09:58:32: אור בן צבי: עוד שנייה 26 אבל אל תספר 11/06/14 11:06:38: קטין: זה כמעט 30 חחח 11/06/14 10:02:07: אור בן צבי: שקט ;( 11/06/14 11:09:13: קטין: אקנה לך הליכון 11/06/14 11:09:20: קטין: מתי יום ההולדת? 11/06/14 10:05:32: אור בן צבי: 9 באוגוסט. שלך? 11/06/14 11:11:17: קטין: חודש 10 11/06/14 10:06:52: אור בן צבי: אז אתה בעצם 14.5? 11/06/14 11:14:24: קטין: כן ;) 11/06/14 11:14:56: קטין: אתה שכחת איך זה להיות 14.5 חחחח 11/06/14 10:10:21: אור בן צבי: זה מזעזע הייתי בודד ואומלל ופחדתי מלהיות הומו 11/06/14 10:20:00: אור בן צבי: אבל היום זה אחרת. 11/06/14 11:26:21: קטין: עכשיו את לא מפחד 11/06/14 10:22:23: אור בן צבי: רק ממך חח 11/06/14 11:30:13: קטין: זה צריך להיות להיפך אבל אני לא מפחד מספרניות 11/06/14 10:25:18: אור בן צבי: לא פגשת את הקולגות שלי. הכי מפחידות. 11/06/14 11:30:57: קטין: שלח תמונה חח 11/06/14 10:26:19: אור בן צבי: אין לי בוא לראות בעצמך 11/06/14 11:36:22: קטין: לא נראה לי שכדאי לבזבז את הזמן 11/06/14 10:31:27: אור בן צבי: חח 11/06/14 10:31:53: אור בן צבי: ככה גם תראה וגם תוכיח שאתה אמיתי ולא שוטר סמוי 11/06/14 11:38:44: קטין: אני לא מגיע לראות סבתות זקנות ;)) 11/06/14 10:33:42: אור בן צבי: אני לא סבתא :(((( 11/06/14 11:44:46: קטין: אתה זקן שכחת 11/06/14 10:51:27: אור בן צבי: 😭 11/06/14 11:10:58: אור בן צבי: אתה זוכר לישון צהריים נכון? 11/06/14 12:23:14: קטין: אה נכון 11/06/14 12:23:19: קטין: מתי קבענו? 11/06/14 12:23:22: קטין: שכחתי 11/06/14 11:27:54: אור בן צבי: אני מסיים ב7 ובטח ייקח לי איזה חצי שעה להגיע 11/06/14 11:29:21: אור בן צבי: טוב לפחות עכשיו אני בטוח שאתה לא שוטר 😊 11/06/14 12:40:33: קטין: סבבה 11/06/14 11:42:33: אור בן צבי: חח 11/06/14 17:48:30: קטין: ישנתי 11/06/14 16:47:08: אור בן צבי: יופי (; 11/06/14 16:48:05: אור בן צבי: מסתבר אגב שמי שעומד מאחורי הסרטונים זה לא המשטרה אלא משועמם אחד שהתחביב שלו זה להפיל פדופילים בפח 11/06/14 17:54:40: קטין: לא יכול להיות 11/06/14 17:55:06: קטין: רק שוטרים יכול לעצור לא אזרחים 11/06/14 16:50:21: אור בן צבי: הוא מוסר את השיחות שלו איתם למשטרה ואז הם עוצרים והוא בא לצלם 11/06/14 16:50:26: אור בן צבי: דפוק בשכל 11/06/14 16:50:44: אור בן צבי: בטח אנסו אותו בגיל צעיר והוא מוציא את זה על העולם חח 11/06/14 17:56:10: קטין: רציני? 11/06/14 16:51:36: אור בן צבי: כן... יש כתבה עליו בערוץ שלו ביוטיוב. הוא אומר שהוא 12 שעות ביום בצ'אטים מתחזה לבנות 13 ובני 14 11/06/14 17:57:26: קטין: אין מצב 11/06/14 17:57:40: קטין: למי יש כח להיות בצט 12 שעות 11/06/14 17:57:51: קטין: אפילו לך אין חחח 11/06/14 18:01:03: קטין: אבל הוא בצט בטח לא באטרף 11/06/14 17:08:26: אור בן צבי: אולי הוא נעשה מתוחכם יותר. נגיד בהתחלה הוא התחזה רק לבנות ועכשיו יש סרטים על גייז 11/06/14 18:14:46: קטין: אבל לא באטרף 11/06/14 18:14:57: קטין: רק בצטים נראה לי 11/06/14 17:13:02: אור בן צבי: קל ממש להתחזות באטרף. בשביל זה יש אימות חח 11/06/14 18:19:04: קטין: לי היה אימות אבל הבנתי שאני פראייר 11/06/14 17:28:23: אור בן צבי: למה פרייאר? 11/06/14 18:34:11: קטין: כי רוב האנשים שם בלי סימן ירוק 11/06/14 17:29:19: אור בן צבי: נכון. רובם גם סתם חלאות וטמבלים 11/06/14 18:35:06: קטין: אני מרגיש מיוחד שבחרת בי ;) 11/06/14 18:35:34: קטין: סימת לעבוד? 11/06/14 17:35:24: אור בן צבי: עוד שעה וחצי 11/06/14 17:35:32: אור בן צבי: יואו איזה מקסים 😘 11/06/14 18:41:31: קטין: טוב אני לא מפריע 11/06/14 17:39:21: אור בן צבי: אתה לא מפריע לי 11/06/14 18:46:17: קטין: יש לך אוטו או אוטבוס? 11/06/14 17:47:15: אור בן צבי: אוטובוס 11/06/14 18:56:08: קטין: מה קרה לאוטו?? 11/06/14 17:59:11: אור בן צבי: אצל אמא ואין לי כוח ללכת עד הבית להביא אותו 11/06/14 19:05:08: קטין: אז תראה איזה אוטובוס מגיע לקריניצי 104 11/06/14 18:03:59: אור בן צבי: מה יש שם? 11/06/14 19:12:28: קטין: אני גר 11/06/14 19:14:18: קטין: ההורים חוזרים ב עשר 11/06/14 18:09:12: אור בן צבי: יופי יש זמן חח 11/06/14 19:14:53: קטין: התקנתי להם find my i phone 11/06/14 19:15:10: קטין: אז אני עוקב אחריהם 11/06/14 18:09:49: אור בן צבי: מה זה? אתה יכול לעקןב אחריהם? 11/06/14 19:16:25: קטין: לדעת איפה הם חחח 11/06/14 19:16:41: קטין: Icloud נותן מיקום מגועק 11/06/14 19:16:43: קטין: מדויק 11/06/14 18:11:54: אור בן צבי: אז איזה קווים עוברים קרוב? אם אני בא מככר נח כופר היישוב 11/06/14 19:18:21: קטין: תבדוק זה משתנה ואני נוסע ברגל ;) 11/06/14 18:14:51: אור בן צבי: חח 11/06/14 18:26:08: אור בן צבי: בשביל להגיע אליך באוטובוס צריך לעבור את כל ביאליק ובן גוריון ואין לי זין לזה. נראה לי נלך קצת ברגל, מה יכול להיות. ייקח לי איזה 20 דקות חצי שעה 11/06/14 19:42:02: קטין: טוב 11/06/14 18:37:29: אור בן צבי: אז שהניידת תחכה בסבלנות, סבבה? חח 11/06/14 19:42:55: קטין: אז מתי להיות זמין? 11/06/14 19:43:04: קטין: בדיחה ישנה 11/06/14 18:40:31: אור בן צבי: שבע וחצי כזה. אני אשלח בווצאפ כשאני קרוב 11/06/14 19:47:38: קטין: אולי עדיף שתעלה ישר שלא יראו אותי שכנים מה אומר? 11/06/14 18:44:19: אור בן צבי: כן 11/06/14 18:44:41: אור בן צבי: אבל מקסימום תגיד שאני חונך מפר"ח או משהו 11/06/14 20:11:43: קטין: לא 11/06/14 20:11:49: קטין: אז ירכלו 11/06/14 19:06:45: אור בן צבי: טוב אז אני בלתי נראה חח 11/06/14 20:16:50: קטין: ירדתי לחבר לקחת משהו אז תגיד שאתה יוצא 11/06/14 19:12:41: אור בן צבי: אני כבר בדרך על קריניצי 11/06/14 20:18:22: קטין: חחח איזה מספר? 11/06/14 19:13:26: אור בן צבי: 22 11/06/14 19:16:58: אור בן צבי: הלכת להביא את החברים הערסים שלך שידפקו לי מכןת? חח 11/06/14 20:26:34: קטין: חח לא 11/06/14 20:26:40: קטין: למגדים 1 11/06/14 20:26:55: קטין: הגעת כבר? 11/06/14 19:22:19: אור בן צבי: אני קרוב. 82 11/06/14 19:26:25: אור בן צבי: פה עמוד הפייסבוק של הפדופיל אור בן צבי

יונתן קליין

יונתן קליין

יונתן קליין רוצה לצאת עם ילדה בת 13 ומדבר איתה על אוננות

יונתן קליין הכנלית 4 כפר סבא, (בן של גרשון קליין ו שולמית קליין) (אח של יוחאי לביא ו דניאל קליין) יונתן הוא רווק בן 30 אשר נתפס מתכתב עם ילדות ב וואלה צט

אורי שבתאי

אורי שבתאי דובר עירית קרית מוצקין בן של כרמלה שבתאי

אורי שבתאי מקרית מוצקין נעצר עי ידי המשטרה לו לפני שהוקלט כאשרה הוא מדבר עם מי שחשב שהוא ילד בן 14 חולה בביתו,י מצ זמן לדבר באתרי היכרותיו בזמן העבודה ולכן מסיבה זו פוטר מעיתון ישראל היום והיום הוא משמש כדובר עירית קרית מוצקין תפקיד שלא כל איש תקשורת חושק בו. האזינו לשיחה של אורי שבתאי מדבר עם הקטין ונעצר על ידי המשטרה

אורי שבתאי נתפס על חם

משה שיוביץ

משה שיוביץ

משה שיוביץ קרוב משפחה של רחל זילבר מתגורר באיזור גני תקווה, אימן ילדים בקבוצת אליצור פתח תקווה ביום עובד בחברת ביטוח מאחר וסולק מאליצור פתח תקווה, הוא נתפס מאונן מול ילדים בסקיפ והגיע להפגש עם קטין שם נמצאו אבירתי מין ברכבו

משה שיוביץ נתפס על חם

יעקב אוזטובי

יעקב אוזטובי

יעקב אוזטובי לימד בתיכון בליך ברמת גן וסיפר כמה שהוא אוהב ילדות קטנות ושלח תמונות של זין

קובי אוזטובי חושף את איבר מיני לקטינה

עידו רביב

עידו רביב

יעקב אוזטובי לימד בתיכון בליך ברמת גן וסיפר כמה שהוא אוהב ילדות קטנות ושלח תמונות של זין

עידו רביב נעצר על ידי המשטרה שבא להפגש עם ילד בן 14 ואמר שנהרסה לו הטיול לחול בגלל שפחד מה יעשו לו שיחזור ארצה בגלל המעצר שלו עידו מסכן לא חשב על היילד שעמד לבצע בו מעשים מגונים

גולן וישניה

גולן וישניה

גולן וישניה מנסה לעשת רושם על קטינים

גולן וישניה מפתח תקווה בן של שלמה וישניה ו דנה וישניה, אח של יהב וישניה, הבעלים של וורלדשופ גולן וישניה מרחוב האחים בן עזר 4 בפתח תקווה, גולן הוא שוטר לשעבר וכאשר נסע להפגש עם הילד הבחין בניידת באיזור המפגש ונמלט מהמקום לא לפני שהלך לתחנת המשטרה ברחוב שטמפר בפתח תקווה לברר האם הייתה בעילות מיוחדת באותו ערב. אותו קצין שהמתין לו במערב היה הקצין שגולן פנה עליו כאשר הגיע למשטרה לגשש האם היה משהו מיוחד באותו ערב אלה שגולן לא ידע שרכבו צולם כאשר עזב את המקום באותו לילה והשוטרים הבחינו בו נמלט

עו"ד דורון איצקוביץ

דורון איצקוביץ

עו"ד דורון איצקוביץ איש שאוהב לא רק ילדות אלה להכאיב לנשים באופן פיזי והוא מחפש אותם באתר הכלוב, הוא גר עו"ד ברחוב עוזיאל 116 רמת גן ועובד במשרד של עו"ד יעקב כספי ברמת גן , אבא של מיכל פרומר , תמר איצקוביץ ו דוד מרטין איצקוביץ

גבי גזית חושף את עורך דין דורון איצקוביץ

אילן פרידלנדר

אילן פרידלנדר מבנימינה

אילן פרידלנדר מבנימינה נעצר עי ידי המשטרה כאשר הוא הגיע לאסוף ילד בן 14 מביתו למטרה מובהקת של מין

אילן פרידלנדר נתפס על חם

כפיר שריג

כפיר שריג מהרצליה

כפיר הוא עברין מס, שיקר לגרושתו על נטיותיו, רימה את רשויות המס והורשע וכיום עומד לרצות עונה מאסר בגלל ריבוי עבירות תנועה ונהיגה ללא רשיון

כפיר שריג נעצר כאשר בא לפגוש קטין למטרת מין/a>