משה מזן מרחוב אלנבי בתל אביב נעצר בשנית שיורד להפגש עם קטין

YNET