כרז שמואל - חדרה

בפני כב' השופטת מירב בן-ארי המבקשת מדינת ישראל נגד החשוד שמואל כרז נוכחים: נציג המבקשת רס"מ הינדי ב"כ החשוד עו"ד עין צבי מטעם הסנגוריה הציבורית והחשוד הובא פרוטוקול עו"ד עין צבי: אבקש מינוי. החלטה כמבוקש. ניתנה והודעה היום א' ניסן תשע"ג, 12/03/2013 במעמד הנוכחים. מירב בן-ארי, שופטת נציג המבקשת: חוזר על הבקשה. מגיש דו"ח סודי. סומן במ/1. מדובר בהארכת מעצר שנייה. לפי החשד, החשוד ביצע מעשה מגונה בקטינה ואף בעילה שלא בהסכמה. החשוד נחקר. הוא קושר את עצמו לאירועים, אך הוא טוען שזה היה יחס של אבא, מאחר שהוא אוהב את הקטינה. בוצעה חקירת ילדים ממנה עולה שזה לא אירוע חד פעמי. התיק הועבר לעיון הפרקליטות אשר נתנו השלמות, 16 במספר. מגיש דו"ח סודי עם ההשלמות. מסומן במ/2. ב"כ החשוד: אבקש להאריך את צו איסור הפרסום. נציג המבקשת: אין התנגדות. <#6#> החלטה צו איסור הפרסום מוארך, בהסכמת הצדדים, עד הדיון הבא. <#7#> ניתנה והודעה היום א' ניסן תשע"ג, 12/03/2013 במעמד הנוכחים. מירב בן-ארי, שופטת נציג המבקשת משיב לשאלות ב"כ החשוד: ש. אתם מדברים על שתי מתלוננות? ת. כן. ש. באחת בוצעו מעשים מגונים ובשנייה בעילה? ת. נכון. ש. הטענה שלך היא שמחקירת הילדים שנערכה לילדה באירוע האחרון, בת השמונה, עלה הנושא? ת. כן. ש. יש ילדה אחרת מאירוע לפני ארבע שנים? ת. כן. ש. הילדה האחרת נחקרה? ת. חקירת ילדים טרם הגיעה. ש. היא בוצעה? ת. כרגע לא צריך חקירת ילדים. היא כבר בת 18. היא מסרה עדות. ש. מה היא מסרה? ת. היא מספרת על מעשים מגונים שהוא ביצע בה. ש. הוא נישק אותה בלחי והיא נישקה אותו? ת. היא אומרת שהוא לקח את הידיים שלו, נגע בה בגוף, נתן לה נשיקה בפה ללא רצונה, התחמקה, הורידה ממנו את הידיים. ש. נתן לה נשיקה בפה? ת. כן, ונגע לה בגוף. ש. איפה בגוף? ת. מפורט בעדות. מאחר שאנחנו צריכים לחקור, לא אפרט. ש. מתי חקרתם אותה? ת. אתמול. ש. באיזו שעה חקרתם אותה? חקרתם אותו גם. ת. לשאלתך, לא הטחנו לפניו עדיין. ש. אתם הגעתם אליה על פי נתונים שמסרה לכם האם בתיק החדש? ת. כן. ש. האם נכון שאת הסיפור מהתיק לפני ארבע שנים, החשוד סיפר לאימא, שהילדה נתנה לו נשיקה, והוא נתן לה נשיקה אחרי כן. ת. יש פה חשוד שמבצע באופן סדרתי מעשים מגונים, כולל בעילה ללא הסכמה. יש פה מעשה שצריך לחקור. ש. אישרת קודם שהנתון על התיק הישן בא מהאימא של המתלוננת החדשה. ת. בין היתר. ש. איך ידעתם עליו? ת. יש בתיק החקירה. אני לא יכול למסור לך. ש. אתם ידעתם על התיק לא רק באמצעות האימא הזאת? ת. כן. ש. למה לא חקרתם קודם? ת. כי לא הייתה תלונה. ש. מאיפה קיבלתם את הפרטים? מהאימא של הילדה החדשה. ת. לשיטתך, זה מהאימא החדשה. אני אומר לך שיש לנו עוד מקורות מהם זה הגיע. ש. האם נכון שהנתון הראשון לגבי התיק הישן, בא מהאימא הזאת? ת. במה זה מעלה ובמה זה מוריד? זה לא המקור היחיד. ש. האם המקור הראשון לזה? ת. אני לא יודע. אלך לשיטתך, שהמקור זה האימא. ש. האום נכון שהאימא הזאת מספרת, שהוא סיפר לה על הסיפור הזה לפני ארבע שנים? ת. לא. ש. לטענתה, ממתי היא יודעת על זה? ת. אני לא רוצה להיכנס לכך בשלב זה. זה לא רלוונטי. זה פוגע בחקירה. מאחר שהחקירה החלה לגבי הקטינה השנייה, שבוצעו בה המעשים, אני לא רוצה למסור, שכן לא הטחנו לפני החשוד את כל מה שאנחנו יודעים. החשוד ייחקר. אולי בדיון הבא נמסור את הפרטים. החקירה של המתלוננת האחרת בוצעה אתמול בשעות הערב המוקדמות. ב"כ החשוד: מה שביקשתי לדעת זה האם האימא של הילדה בתיק החדש, התלונה האחרונה, אישרה שהחשוד סיפר לה על המקרה הזה לפני ארבע שנים. נציג המבקשת ממשיך: עניתי שלא. ש. היום אתם טוענים שהוא ביצע בה בעילה. ת. כן. ש. הילדה נחקרה יותר מפעם אחת? ת. הילדה נחקרה פעם אחת. ש. הדיון הקודם התקיים, לפי הפרוטוקול, לאחר שהילדה נחקרה. ת. נכון. ש. אתה יכול להסביר לי למה בדיון הקודם נאמר שמדובר במעשה מגונה ולא בבעילה, והיום אתה כן אומר שמדובר בבעילה, והבקשה מדברת על בעילה? ת. הגיע חומר חקירה שאומר שהייתה בעילה. ש. הגיע חומר חקירה נוסף לחקירת הילדים? העובדה שהייתה בעילה ולא מעשה מגונה נלמדת מחומר אחר? ת. בדיון הקודם לא הייתה חקירת ילדים, והיום יש. ש. אני אפנה אותך לעמ' 2 בפרוטוקול שורה 24. תקן או את תשובתך או את התשובה הקודמת. ת. אני רואה שחקירת הילדים התקבלה ב – 10.3 בשעה 08:55. יש לנו סיכום שקיבלנו ב – 10.3. לא מופיעה לפניי כל חקירת הילדים. ש. ב – 10.3 היה הדיון, במוצ"ש. ת. אבל זה התקבל ב – 08:55 בבוקר. יש פקס מ – 8:55 בבוקר. הדיון היה במוצ"ש לאחר חצות. ש. מה שיש לך בתיק זה סיכום החקירה. ת. כן. ש. אין לך תמליל. ת. נכון. ש. מה זה בעילה? החדיר אצבעות? ת. בשלב זה לא אפרט. ש. חקרתם אותו על זה אתמול? ת. הוא נחקר. יש לבצע חקירה נוספת. ש. הטחתם בפניו שהוא החדיר אצבעות? ת. מפנה לתיק החקירה. התיק מונח לפני בית המשפט. ש. הוא נחקר. אי אפשר לשבש יותר. ת. לא נכון. מאחר שהתיק הועבר לעיון הפרקליטות, צריך לשאול שאלות הבהרה. זה הוטח לפניו. ש. לטענתה, הבעילה הייתה יותר מפעם אחת? ת. היא מספרת על מספר מקרים, חלקם אפשר להגיד שהייתה בעילה וחלקם נגיעה. היא מספרת על פעם אחת שזה כאב. ש. האירוע שהיא מספרת עליו הוא שהיא הייתה אצלו, והביאה לו משכך כאבים. ת. אני לא נכנס למטרות שהיא הייתה אצלו. היא הייתה אצלו מספר פעמים. הם גרים בשכנות. ש. חקרתם את ההורים? ת. גבינו מהם עדות. ש. האם הם מאשרים את הטענה של החשוד שגם בביתם, כשהוא מגיע אליהם, היא יושבת על ברכו, מנשקת אותו והוא מנשק אותה, בנוכחות הוריה? ת. האימא מציינת שהילדה אוהבת אותו. ש. היא מציינת גם את גילויי האהבה האלה באופן חיצוני? ת. לא. ש. היא מציינת מגע שהיה ביניהם, או שהאבא מציין שהיה מגע אבהי? ת. לא מצוין שיש מגע אבהי. כתוב שהילדה אוהבת אותו. ש. שאלו אותם על מגע אבהי? ת. לא. ש. מתי הם מסרו עדות? ת. ביום 8.3.13. ש. החשוד טען בחקירה שלו מלכתחילה שגם כאשר הוא מגיע לביתם, גם אז יש מגע אבהי. ת. כן. , ש. למה לא הלכתם לשאול את בני המשפחה? ת. לא גבינו מהם עדות נוספת. אלה שאלות שצריך לשאול והן יישאלו. ש. למה? ת. אנחנו בהליך חקירה. לא סיימנו את החקירה בתיק. אנחנו רוצים לסיים אותו. ש. זה היה מבין פעולות החקירה שביקשתם לבצע בישיבה הקודמת, לחקור את ההורים שלה? ת. לא. ש. זה אפילו לא עניין אתכם. ת. אין צורך להציג את זה בצורה כזאת. חשבנו באותו מעמד שמיצינו את החקירה. היום אנחנו צריכים לבקש השלמות מאחר שהתיק הועבר לפרקליטות. ש. מבין הפעולות זה מצוי? ת. הפעולות מונחות לפני בית המשפט. ש. המתלוננת בתיק הישן מלפני ארבע שנים נתנה הסבר למה עד עכשיו לא הגישה תלונה? ת. אני רוצה לתקן, לאחר שעיינתי, ולציין שהאימא אמרה שהוא סיפר לה לפני שנתיים. באשר לשאלתך זו, אני מפנה את בית המשפט לעמ' 5 ש' 140. ש. אתם גביתם הודעה מהאימא של המתלוננת הקודמת? ת. כן. ש. היא גם מסרה הסבר למה היה שיהוי בתלונה? ת. הפניתי לבית המשפט. ההסבר הוא אותו הסבר. הילדה אמרה שהם הגיעו להבנה עם גוף כזה או אחר, ולכן לא פנתה. ש. האם גם האימא מספרת על אותו הסכם? ת. אני אבדוק. אני מפנה לאותו גוף שהיא דיברה עליו. ש.ת. יש מהימנות. אני מפנה את בית המשפט. נציג המבקשת: חוזר על הבקשה. מדובר באירוע חמור. החשוד, באופן סדרתי, מנצל את מעמדו כחבר של משפחה ופוגע בילדות. באשר לאירוע הסמוך להיום, מדובר בילדה בת 8, כאשר היא מפרטת בחקירת הילדים את השיטתיות של החשוד. איך הוא פועל ואיך הוא פוגע בה באופן סדרתי. לאור המסוכנות שעולה, לאור החשש לשיבוש, אבקש להיעתר לבקשה במלואה. מדובר בבקשה מידתית. יש פעולות רבות. לשאלת חברי, לחשוד אין עבר פלילי. ב"כ החשוד מסכם: אנחנו נמצאים היום עם רסיסי מידע. זה מאוד מצער. המשטרה בישיבה הקודמת הגישה בקשה בעניין חשד לבעילה ומעשה מגונה. בפרוטוקול עצמו מסביר הטוען המשטרתי, בעמ' 2 לפרו', שחקירת הילדים נמצאת לפניהם, שאין ממצאי מהימנות. בדיון שם נאמר שאין הערכת מהימנות, אבל יש חקירה. באותה הזדמנות אומר הטוען המשטרתי שאין עבירה של בעילה אלא של מעשה מגונה. אני לא מצליח להבין איך פתאום כן צצה עבירת הבעילה. אני מבקשת שבית המשפט יבדוק את הדברים. אבקש לבדוק מה היה מונח לפני בית המשפט, לרבות הדו"ח הסודי, בישיבה הקודמת, ואיך הדברים מקבלים פתאום תפנית. לגבי הסדרתיות והחזרה על המעשים, אני אבקש שבית המשפט יבדוק האם החזרה היא אותה חזרה שמדבר עליה גם החשוד. החשוד, בחקירתו הראשונה, מספר שגם בבית שלה, בנוכחות הוריה, הילדה יושבת על רגלו, והיא מנשקת אותו והוא מנשק אותה, כמגע אבהי לחלוטין, כזה שגם לא העלה שום חשד בעיני ההורים שלה. המשטרה, עם כל הכבוד, עם שיקוליה המקצועיים, לא עניין אותה לחקור את ההורים. האימא אומרת שהילדה מאוד אוהבת אותה. היום הוא צריך להישאר במעצר כי לא התבצעה פעולת החקירה המתבקשת מאליה. לעניין המתלוננת השנייה, היא מספרת על אירוע מלפני ארבע שנים, לפי דברי החשוד, כאשר היא מגיעה למסור עדות רק על פי קריאה של המשטרה, והקריאה מגיעה בעקבות אותה אימא של הילדה מהאירוע האחרון. פתאום נפתחת תיבת פנדורה, ומעלליו של החשוד הזה כל כך חמורים, למרות שהיא ידעה על כך גם קודם. איפה היא הייתה לפני שנתיים? פתאום עכשיו נורא בוער לאימא הזאת. אני מבין את המצוקה של האימא. היא מקבלת את דבריה של בתה כנכונים, אבל פתאום הכול זועק לשמיים. פתאום היא אומרת שלפני שנתיים סופר על מקרה אחר. אותה מתלוננת מהאירוע הישן נותנת הסבר למה היא כבשה את עדותה, ואנחנו יכולים להבין שמדובר במתלוננות, ואנחנו מכירים את האלמנטים השונים המופעלים על מתלוננות. מה מנע מאותה אימא שכעת אצה לה הדרך להגיש תלונה במשטרה? אני מדבר על האימא מהתיק החדש. לו היה החשוד מבצע אז משהו, הוא היה משתף את האימא של הבת שנמצאת במחיצתו? היה מספר לה שהאימא של הילדה ההיא שם מאיימת עליו שתלך למשטרה, על זה שהיא נישקה אותי ואני אותה? הדברים מעלים ריח לא נוח לגבי ההתנהלות שלהם. אני אבקש מבית המשפט, ובשלב הזה ברור לי שעוד צריכה להימשך החקירה, שהחשוד לא יצטרך לשלם את מלוא המחיר על הדרך הלא מקצועית שבה ניהלה המשטרה את החקירה. אתמול בחקירה המשטרתית הושתו לפניו החשדות, והוצע לו לעבור בדיקת פוליגרף, והוא מוכן לכך. הוא אומר זאת גם כעת. אני מבקש מבית המשפט לבדוק מה צורכי החקירה היום. יש לעשות השלמות, יש להטיח באוזני החשוד על האירוע מלפני ארבע שנים. אנחנו מדברים על הישורת האחרונה. התיק לא צריך להימשך מעבר ליום חמישי. בהארכה הקודמת ביקשה המשטרה מספר ימים רב יותר ממה שניתן לה, והיא הספיקה בזמן פחות. אני מבקש שהמשטרה תזרז את החקירה. החלטה לפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד למשך שבעה ימים. לחשוד מיוחסות עבירות של בעילת קטינה מתחת לגיל 14 ומעשה מגונה בקטינה עד גיל 14. מתוכן הבקשה עולה כי מיוחסות לחשוד שתי עבירות: אחת בוצעה לאחרונה בקטינה בת שמונה, והאחרת בוצעה לפני ארבע שנים. עוד אציין כי באשר לתמיהת הסנגור בנוגע לנושא הבעילה, עיינתי בתיק החקירה, ולטעמי, התשובה לקיומן של ראיות בנושא של בעילה, כבר בדיון הארכת המעצר הראשונה, הייתה צריכה להיות תשובה חיובית או לפחות לא העדר שלילה של אפשרות זו. אני מפנה למסמך שאני מסמנת א' בתיק החקירה במקום שסימנתי 1. עוד אציין כי עיינתי בתיק החקירה, ואני מוצאת בו חשד סביר לביצוען של העבירות. אני מפנה למסמך שאני מסמנת ב' במקום המסומן בקו יחד עם מסמך א'. חשד זה חוזק מאז ההארכה הקודמת, ואני מפנה למסמך המסומן ג'. אציין כי גם מצאתי בתיק החקירה מענה טוב לשאלה של חוסר הפנייה למשטרה בקשר לתלונה הקודמת, ואציין כי אין זה חיזיון נדיר ביותר, שתלונות בעבירות מהסוג הזה מוגשות באיחור. מכל מקום, האירוע הסמוך – בוודאי שאין לגביו כל שיהוי. לנוכח טיבן של העבירות ופעולות החקירה המבוקשות, אני סבורה שמתקיימות עילות המעצר המפורטות בבקשה. עיינתי במסמך הפרקליטות באשר להשלמות החקירה. בשים לב להשלמות המבוקשות והיקפן, ולעובדה שחלק מפעולות החקירה תלוי בביצוען של פעולות נוספות, אני סבורה שהפעם בקשת המדינה מידתית. אציין כי מדובר בהשלמות שהתבקשו לאחר שפרקליט עיין בתיק החקירה, ולא הסתפק בתיאור כללי, אלא תיאור השלמות החקירה ספציפי ומנומק. לפיכך, אני מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד ליום 18.3.13 שעה 16:00. ככל שתתבקש הארכת מעצר, החשוד יובא לבית המשפט לא יאוחר מהשעה 09:00. ניתנה והודעה היום א' ניסן תשע"ג, 12/03/2013 במעמד הנוכחים. מירב בן-ארי, שופטת