IDO RAVIV Arrested by Israel police when coming to meet a 14 year old boy for sex עידו אביב - תל אביב

עידו רביב מתל אביב בן של מומי רביב (הבעלים של פרדס רבינוביץ) ו יונית רביב 0546965700

01/04/14 13:30:54: עידו רביב: זה עידו 01/04/14 14:35:56: ילד בן 14: היי עידו ממצב... אני רועי בן 14 מהצט... וזה לא 1 באפריל 01/04/14 13:32:44: עידו רביב: חחח היי 01/04/14 13:33:31: עידו רביב: אז מה מחפש? 01/04/14 14:37:30: ילד בן 14: אמרתי לך אין לי ניסיון בכלל 01/04/14 13:34:11: עידו רביב: בארון כן? 01/04/14 14:38:48: ילד בן 14: ברור 01/04/14 13:35:33: עידו רביב: אז מחפש להיפגש? 01/04/14 14:40:37: ילד בן 14: אפשר אבל אני קצת מתרגש אתה מבין 01/04/14 13:37:15: עידו רביב: זה טוב שתתרגש 01/04/14 14:43:06: ילד בן 14: למה 01/04/14 13:39:42: עידו רביב: זה תמיד מוסיף חח 01/04/14 14:43:41: ילד בן 14: תסביר לי 01/04/14 13:40:49: עידו רביב: שאתה מתרגיש קצת זה גורם לך להנות יותר.. לא מסובך 01/04/14 14:45:07: ילד בן 14: להנות באיזה קטע? 01/04/14 13:41:27: עידו רביב: אז מאיפה אתה בעיר אמרת? 01/04/14 13:42:24: עידו רביב: אתה תראה אם ניפגש 01/04/14 14:46:17: ילד בן 14: מכיר את זבוטינסקי? 01/04/14 13:42:41: עידו רביב: כן 01/04/14 14:46:25: ילד בן 14: רחוב קטן פקעין 01/04/14 14:46:35: ילד בן 14: פה בערך 01/04/14 13:43:28: עידו רביב: אהה לא כזה רחוק 01/04/14 14:47:45: ילד בן 14: איפה אתה? 01/04/14 13:44:12: עידו רביב: אזור איכילוב 01/04/14 14:48:04: ילד בן 14: אז זה ויצמן 01/04/14 13:44:46: עידו רביב: כן ממש על יד 01/04/14 13:46:08: עידו רביב: רוצה שנעשה שנייה שיחה ואם מתאים נקבע? 01/04/14 14:50:47: ילד בן 14: שיחה בפון?? 01/04/14 13:47:12: עידו רביב: כן 01/04/14 14:51:15: ילד בן 14: נדבר פה עוד קצת לפני טוב? גם ככה אני עדין לא לבד 01/04/14 13:47:45: עידו רביב: סבבה 01/04/14 13:48:16: עידו רביב: למתי מחפש? 01/04/14 14:53:25: ילד בן 14: לא הבנתי את מה שאתה רוצה זה חדש לי תלמד... 01/04/14 13:50:25: עידו רביב: אני אלמד אותך תוך כדי אל תדאג 01/04/14 13:51:12: עידו רביב: אתה יכול להגיע לאזור שלי? 01/04/14 14:55:08: ילד בן 14: מה נעשה אבל? 01/04/14 14:55:11: ילד בן 14: שלח מיקום 01/04/14 13:51:58: עידו רביב: מעדיף שנדבר קודם בפון ואז אני יביא לך תכתובת 01/04/14 14:56:00: ילד בן 14: אפשר תמונה קודם ותגיד מה נעשה 01/04/14 13:54:20: עידו רביב: ונזרום אחי 01/04/14 14:59:24: ילד בן 14: תסביר לי 01/04/14 14:59:30: ילד בן 14: או שלא בא לך 01/04/14 13:56:22: עידו רביב: מעדיף פשוט לא בהודעות.. אני אלמד אותך הכל אל תדאג 01/04/14 15:00:21: ילד בן 14: זה קצת מפחיד 01/04/14 15:00:28: ילד בן 14: שאתה לא אומר לי 01/04/14 15:00:45: ילד בן 14: אולי פעם אחרת 01/04/14 13:57:16: עידו רביב: אני מבין אותך.. מה לך בא לעשות? 01/04/14 15:02:28: ילד בן 14: לא יודע אני חדש 01/04/14 13:59:56: עידו רביב: אתה מחפש להתנשק? להתחרמן? לעשות ביד? 01/04/14 15:03:46: ילד בן 14: מה כדאי? 01/04/14 14:00:31: עידו רביב: ממ הכל חח 01/04/14 14:02:58: עידו רביב: אני לא רוצה לגרום לך לעשות משהו שלא בא לך בגלל זה אני שואל 01/04/14 15:07:22: ילד בן 14: מה ממליץ? 01/04/14 14:04:58: עידו רביב: ירידות, להתחרמן וסקס תכלס.. אבל צריך להיפגש ולראות איך זורם 01/04/14 15:08:59: ילד בן 14: סבבה 01/04/14 14:05:53: עידו רביב: למתי אז מחפש? 01/04/14 15:10:23: ילד בן 14: 5 סבבה? 01/04/14 14:07:04: עידו רביב: יש מצב ל 4? 01/04/14 15:11:59: ילד בן 14: לא 01/04/14 14:08:45: עידו רביב: אז 5? 01/04/14 15:13:07: ילד בן 14: טוב 01/04/14 14:09:44: עידו רביב: אז דבר איתי קודם 01/04/14 15:14:02: ילד בן 14: לא בוטח בגלל שיש לי שיעורים לסיים 01/04/14 15:14:06: ילד בן 14: יש לך אוטו? 01/04/14 14:11:15: עידו רביב: רק בערב.. ואני עובד היום .. אני ישלם לך מונית אם צריך 01/04/14 15:16:35: ילד בן 14: נפגש במקום ציבורי 01/04/14 14:13:37: עידו רביב: סבבה ואם נתאים נלך אליי 01/04/14 15:18:54: ילד בן 14: אין מצב אתה אוסף אותי? 01/04/14 15:19:00: ילד בן 14: בכללי? 01/04/14 14:15:31: עידו רביב: היום לא בדרך כלל כן 01/04/14 15:19:11: ילד בן 14: ככה יהיה לי יותר זמן 01/04/14 15:19:24: ילד בן 14: טוב נראה כבר איך הולך 01/04/14 14:16:05: עידו רביב: מקסימום תיקח מונית אליי אני משלם 01/04/14 15:21:50: ילד בן 14: אני מפחד קצת 01/04/14 15:21:54: ילד בן 14: עזוב 01/04/14 15:22:03: ילד בן 14: נדבר כבר מחר 01/04/14 14:18:23: עידו רביב: לא חייב אחי 01/04/14 15:23:10: ילד בן 14: מלחיץ לקחת מונית בלי כסף אולי תבריז אז מה יהיה הוא יגיד לאמא שלי יהיה בלגן 01/04/14 15:23:17: ילד בן 14: עדיף מקום ציבורי 01/04/14 14:20:06: עידו רביב: בוא נדבר ברבע ל5 כזה ונקבע 01/04/14 15:30:00: ילד בן 14: טוב אבל על תכעס 01/04/14 14:26:48: עידו רביב: למה שאכעס? 01/04/14 15:31:24: ילד בן 14: שאני לא כזה זורם עם להגיע במונית וזה 01/04/14 14:27:58: עידו רביב: אהה חח ממש לא זה בסדר 01/04/14 15:49:59: עידו רביב: ? 01/04/14 16:56:04: ילד בן 14: היי 01/04/14 16:56:24: ילד בן 14: מצטער אני לא יכול לצאת אני צריך לשמור על אחי 01/04/14 16:56:27: ילד בן 14: הקטן 01/04/14 15:53:04: עידו רביב: זה בסדר נדבר מחר 02/04/14 15:22:39: עידו רביב: ? 02/04/14 16:26:51: ילד בן 14: היי 02/04/14 15:23:24: עידו רביב: מה הולך? 02/04/14 16:28:50: ילד בן 14: הכל טוב 02/04/14 15:25:36: עידו רביב: מה איפה אתה? 02/04/14 16:39:44: ילד בן 14: בבית חזרנו מטיול בירושלים בבימש עליון 02/04/14 16:55:13: עידו רביב: ואיך היה? 02/04/14 17:59:04: ילד בן 14: מעיף 02/04/14 16:55:49: עידו רביב: חחח אני בטוח 04/04/14 00:02:36: ילד בן 14: ממצב 03/04/14 23:38:28: עידו רביב: מה הולך 04/04/14 00:44:55: ילד בן 14: היי 03/04/14 23:41:33: עידו רביב: מה נשמע? 04/04/14 00:45:26: ילד בן 14: סבבה 03/04/14 23:41:54: עידו רביב: מה אין מחר בצפר? 03/04/14 23:43:29: עידו רביב: אני בעבודה.. אסמס לך עוד 40 דק כזה שאסיים 04/04/14 00:47:23: ילד בן 14: אני אשן 04/04/14 00:47:26: ילד בן 14: נדבר מחר 03/04/14 23:43:53: עידו רביב: לילה טוב 06/04/14 14:35:57: עידו רביב: ? 06/04/14 15:49:34: ילד בן 14: ממצב 06/04/14 15:49:49: ילד בן 14: אני לברר איתך משהו 06/04/14 14:46:08: עידו רביב: מה? 06/04/14 15:50:25: ילד בן 14: עם מישהו מצונן הרבה זה אומר שיש לו מחלות מין? 06/04/14 14:46:47: עידו רביב: ממש לא 06/04/14 14:46:55: עידו רביב: למה? 06/04/14 15:51:40: ילד בן 14: כי איזה מישהו שאני מתכתב איתו כל הזמן אומר שהוא מצונן 06/04/14 14:48:18: עידו רביב: חחח זה לא קשור לזה.. אז איפה אתה? 06/04/14 16:00:17: ילד בן 14: אני בנתניה 06/04/14 14:56:39: עידו רביב: חח למה 06/04/14 16:00:31: ילד בן 14: מה איתך? איפה עושה חג? 06/04/14 14:57:09: עידו רביב: בבית 06/04/14 16:01:08: ילד בן 14: נסעתי עם אמא ל איקאה ;(( 06/04/14 16:10:37: ילד בן 14: מה איתך? הכל טוב? 06/04/14 15:07:14: עידו רביב: מצויין :) מתי חוזר? 06/04/14 16:11:28: ילד בן 14: אני משתעמם פה רצח!! 06/04/14 16:11:41: ילד בן 14: זה לא נגמר 06/04/14 15:08:01: עידו רביב: חחח כן זה מעייף 06/04/14 15:08:11: עידו רביב: מתי הגעתם לשם? 06/04/14 16:20:14: ילד בן 14: מרגיש כמו 56 שמה 06/04/14 16:20:18: ילד בן 14: שנה 06/04/14 15:16:41: עידו רביב: חחחח 06/04/14 15:17:19: עידו רביב: אז מתי חוזר? 06/04/14 16:22:03: ילד בן 14: שנסיים נראה לי היא מרוקנת להם את הסניף 06/04/14 15:18:41: עידו רביב: חחח כן זה בעיה,. 06/04/14 15:18:56: עידו רביב: רוצה שניפגש אחרי? 06/04/14 15:21:45: עידו רביב: חח מה נעלמת? 06/04/14 16:36:52: ילד בן 14: אין קליטה 06/04/14 16:36:58: ילד בן 14: יש אוטו? 06/04/14 15:33:36: עידו רביב: ב7 כזה 06/04/14 15:35:26: עידו רביב: מתאים? 06/04/14 16:47:53: ילד בן 14: תוכל לאסוף? 06/04/14 17:00:30: עידו רביב: כן 06/04/14 17:21:32: עידו רביב: כבר חזרת? 06/04/14 19:17:20: ילד בן 14: עןד לא! 06/04/14 19:17:30: ילד בן 14: אני אוכל פה בינתיים 06/04/14 18:13:56: עידו רביב: ואוו ממש קניתם הכל 06/04/14 19:30:25: ילד בן 14: אמא שלי מעצבת פנים אז היא מעצבת 06/04/14 19:30:42: ילד בן 14: בית של 600 ממר 06/04/14 18:27:16: עידו רביב: אהההה הבנתי 06/04/14 19:31:45: ילד בן 14: יש חשבון של 60 אלף שח 06/04/14 18:28:11: עידו רביב: דייי 06/04/14 19:32:22: ילד בן 14: עושים בעיות בקופה 06/04/14 18:28:43: עידו רביב: למה? 06/04/14 19:33:17: ילד בן 14: חברת האשראי והאישה שהיא עובדת עבורה נתנה לה כרטיס אשראי שחור של עשירים 06/04/14 19:33:34: ילד בן 14: ואמרו שהיא צריכה להיות באופן אישי איזה בלגן 06/04/14 18:30:01: עידו רביב: אההה ואי איזה באסה 06/04/14 18:30:50: עידו רביב: הלך לך כל היום שם 06/04/14 19:39:14: ילד בן 14: אני מת עייף 06/04/14 19:43:28: ילד בן 14: Cute haircut 06/04/14 18:41:47: עידו רביב: ? 06/04/14 18:43:01: עידו רביב: לא הבנתי חח? 06/04/14 19:47:49: ילד בן 14: בטעות 06/04/14 18:44:57: עידו רביב: מה אכלת? 06/04/14 19:54:32: ילד בן 14: אפונה יח 06/04/14 18:54:33: עידו רביב: לא נשמע ממש טעים 06/04/14 20:06:21: ילד בן 14: לא נורא 06/04/14 19:03:10: עידו רביב: מקווה בשביילכם שכבר יצאתם 06/04/14 20:30:42: ילד בן 14: כן 06/04/14 20:30:46: ילד בן 14: עכשיו 06/04/14 19:27:19: עידו רביב: בשעה טובה 06/04/14 20:32:19: ילד בן 14: ;) 06/04/14 19:29:50: עידו רביב: מה התוכניות שלך מחר בצהריים? 06/04/14 20:35:12: ילד בן 14: אין 06/04/14 19:32:55: עידו רביב: מעולה.. רוצה שניפגש איפשהו באזור שלי במקום ציבורי ונראה אם מתאים 06/04/14 20:37:29: ילד בן 14: אמרת שתאסוף אותי 06/04/14 19:33:54: עידו רביב: בצהריים אין לי אוטו רק בערב 06/04/14 19:34:14: עידו רביב: אבל אתה ממש קרוב אליי 06/04/14 20:38:10: ילד בן 14: אז בערב 06/04/14 19:34:45: עידו רביב: אני עובד יכול רק בסביבות 1 2 בלילה 06/04/14 20:39:26: ילד בן 14: אז נראה אם אני ער אז 06/04/14 19:36:06: עידו רביב: למה שלא ניפגש בצהריים? ניפגש באמצע הדרך ממני אליך 06/04/14 20:40:16: ילד בן 14: נתפס לי השריר ברגל מהיום 06/04/14 19:36:46: עידו רביב: חח זה טוב ככה תשחרר אותו 06/04/14 20:43:32: ילד בן 14: אז נקבע בזבוטינסקי 06/04/14 20:43:41: ילד בן 14: פינת דיזינגוף 06/04/14 19:40:39: עידו רביב: סבבה באיזה שעה? 06/04/14 20:46:27: ילד בן 14: אחרי בית ספר 06/04/14 19:42:53: עידו רביב: נדבר קודם בפון? 06/04/14 20:47:09: ילד בן 14: לא חייבים איך שבא לך 06/04/14 20:47:21: ילד בן 14: פשוט יש לי אי פון 3 06/04/14 20:47:29: ילד בן 14: לפעמים עושה בעיות 06/04/14 20:47:52: ילד בן 14: אבל יש מצב שאשנה מקום אם אני חברים שלי באיזור 06/04/14 20:48:03: ילד בן 14: רואה 06/04/14 19:44:31: עידו רביב: סבבה אין בעיה 06/04/14 19:44:40: עידו רביב: בערך באיזה שעה מסיים 06/04/14 20:48:33: ילד בן 14: אתה ברכב? 06/04/14 19:45:10: עידו רביב: מחר בצהריים לא 06/04/14 20:49:28: ילד בן 14: מה נעשה אחרי שתתלהב ממני? 06/04/14 19:46:06: עידו רביב: אתה עד כדי כך בטוח? 06/04/14 20:50:46: ילד בן 14: כן 06/04/14 19:47:08: עידו רביב: נראה 06/04/14 20:52:36: ילד בן 14: תגיד עכשיו אחרת למה נפגש?? 06/04/14 19:49:18: עידו רביב: אהה חח אתה נראה מאוד הטעם שלי אני צריך רק לראות בעיני כדי להאמין 06/04/14 20:53:34: ילד בן 14: אני הולך לצלם סרטון שלי ולשים ב יו טיוב 06/04/14 20:53:39: ילד בן 14: תראה סבבה? 06/04/14 19:50:02: עידו רביב: איזה סרטון? 06/04/14 20:54:09: ילד בן 14: סתם יושב שותה קפה מול המחשב 06/04/14 20:54:20: ילד בן 14: בעצם עזוב 06/04/14 20:54:25: ילד בן 14: לא ראיון טוב 06/04/14 19:50:43: עידו רביב: למה חח? 06/04/14 20:55:01: ילד בן 14: כולם יראו 06/04/14 19:51:21: עידו רביב: תמחק אחרי 06/04/14 20:56:36: ילד בן 14: עזוב זה סיפור 06/04/14 20:56:42: ילד בן 14: מחר נפגש 06/04/14 20:57:20: ילד בן 14: אבל רק שיהיה לך רעב 06/04/14 20:57:23: ילד בן 14: רכב 06/04/14 19:53:57: עידו רביב: אבל בצהריים לא יהיה לי 06/04/14 19:54:04: עידו רביב: ובערב אני לא יכול 06/04/14 20:58:13: ילד בן 14: אז פעם אחרת כי מחר סתם נבזבז זמן בתכלס 06/04/14 20:58:29: ילד בן 14: אתה בטוח תתלהב ואז מה יהיה? 06/04/14 19:54:53: עידו רביב: נקח מונית אליי 06/04/14 20:59:00: ילד בן 14: ומה נעשה אצלך ומי יחזיר אותי? 06/04/14 19:55:34: עידו רביב: אני ישלם לך על מונית חזור 06/04/14 21:00:29: ילד בן 14: כמה זמן אני יהיה אצלך מה נעשה בכלל? 06/04/14 21:01:05: ילד בן 14: אתה לבד ? 06/04/14 19:57:30: עידו רביב: עכשיו? כן 06/04/14 21:01:33: ילד בן 14: לא עכשיו מחר 06/04/14 19:57:51: עידו רביב: כן 06/04/14 21:01:52: ילד בן 14: ומה הקטע שלך לא לענות לי לשאלה? 06/04/14 19:58:13: עידו רביב: איזה שאלה? 06/04/14 21:02:12: ילד בן 14: שאלתי 3 פעמממם 06/04/14 21:02:27: ילד בן 14: מה בתוכנית אצלך מחר? 06/04/14 21:02:34: ילד בן 14: וכמה זמן? 06/04/14 21:03:10: ילד בן 14: מותר לי להיות לחוץ 06/04/14 19:59:35: עידו רביב: שעה שעתיים כמה שתרצה..וזה בסדר גמור 06/04/14 19:59:44: עידו רביב: מה לך בא שנעשה? 06/04/14 21:03:53: ילד בן 14: אתה תמליץ יש לך יותר ניסיון 06/04/14 21:04:11: ילד בן 14: אני אפס ואתה מיליון נראה לי חחח 06/04/14 20:00:44: עידו רביב: חחחח אל תדאג תלמד הכל 06/04/14 21:04:58: ילד בן 14: אני חייב להיות מוכן בראש 06/04/14 21:05:47: ילד בן 14: סורי 06/04/14 20:02:14: עידו רביב: ממ נתחרמן בטח.. ואז תרד לי ואחרי זה אני אזיין אותך:) 06/04/14 21:06:20: ילד בן 14: זה לא יכאב לי? 06/04/14 20:03:37: עידו רביב: אני אהיה עדין אל תדאג 06/04/14 20:03:51: עידו רביב: הייתי הראשון כבר של כמה 06/04/14 21:07:59: ילד בן 14: בגיל שלי גם? 06/04/14 21:08:06: ילד בן 14: או שאני הכי צעיר? 06/04/14 20:04:29: עידו רביב: נראה לי שאתה הכי צעיר 06/04/14 21:08:44: ילד בן 14: סבבה 06/04/14 21:08:50: ילד בן 14: טוב אני סומך אליך 06/04/14 21:08:54: ילד בן 14: אבל תגיד 06/04/14 21:09:05: ילד בן 14: נגיד רואים מישהו שאתה מכיר 06/04/14 21:09:13: ילד בן 14: מי אני? 06/04/14 21:09:17: ילד בן 14: אתה בארון? 06/04/14 21:09:21: ילד בן 14: מה להגיד 06/04/14 20:05:41: עידו רביב: כן אחי ושאתה בן דוד שלי 06/04/14 21:09:31: ילד בן 14: אתה בן 22 ואני 14 06/04/14 20:06:33: עידו רביב: סבבה? 06/04/14 21:10:31: ילד בן 14: טוב 06/04/14 21:10:49: ילד בן 14: אז מחר בשעה 14:00? 06/04/14 20:07:20: עידו רביב: נשמע טוב 06/04/14 21:11:29: ילד בן 14: סבבה 06/04/14 20:07:41: עידו רביב: שלח לי עוד תמונה 06/04/14 21:12:01: ילד בן 14: אין לי כח להעביר לנייד אפשר לצלם מהמסך? 06/04/14 20:08:23: עידו רביב: סבבה 06/04/14 21:12:19: ילד בן 14: שניה 06/04/14 21:13:05: ילד בן 14: הסתפרתע 06/04/14 21:14:20: ילד בן 14: מה אומר?? 06/04/14 21:14:23: ילד בן 14: יפה לי ככה 06/04/14 21:14:35: ילד בן 14: או עדיף ארוך? 06/04/14 20:10:55: עידו רביב: שניהם יפים האמת 06/04/14 21:14:57: ילד בן 14: תודה 06/04/14 21:15:12: ילד בן 14: הציעו לי מלא פעמיים לדגמן 06/04/14 20:11:46: עידו רביב: חח האמת שדיגמנתי קצת בקטנה תקופה 06/04/14 21:16:18: ילד בן 14: אמא שלי אמרה שזה יעלי לי לראש 06/04/14 20:12:40: עידו רביב: חח כן זה בעיה 06/04/14 21:19:37: ילד בן 14: זה כסף טוב 06/04/14 21:19:39: ילד בן 14: חבל 07/04/14 13:02:17: ילד בן 14: ממצב 07/04/14 12:05:23: עידו רביב: מעולה מה איתך? 07/04/14 13:10:17: ילד בן 14: הכל טוב 07/04/14 12:07:00: עידו רביב: מה כבר סיימת? 07/04/14 13:14:08: ילד בן 14: כן 07/04/14 13:14:25: ילד בן 14: יש מלא שכבר בחופש 07/04/14 12:11:16: עידו רביב: למה אתה לא? 07/04/14 13:15:47: ילד בן 14: מחר מתחיל ;))) 07/04/14 13:15:54: ילד בן 14: לא לומד מחר!! 07/04/14 12:12:16: עידו רביב: פששש מעולה 07/04/14 12:14:43: עידו רביב: יש מצב אנחנו עושים שניה שיחה בפון? 07/04/14 13:20:23: ילד בן 14: שניה 07/04/14 13:22:21: ילד בן 14: אני בחוץ יש רעש אבל בסבה 07/04/14 12:21:19: עידו רביב: אז שתי דק מתקשר 07/04/14 12:25:50: עידו רביב: אתה יכול להגיע לאיבן גבירול זבוטינסקי כזה? 07/04/14 13:30:03: ילד בן 14: לא השריר ברגל כואב 07/04/14 13:30:17: ילד בן 14: אני מגיע מהנמל 07/04/14 12:26:34: עידו רביב: חחחחח תשחרר אותו בהליכה 07/04/14 13:30:35: ילד בן 14: טוב נו יל תשנה לי זה כואב 07/04/14 13:30:39: ילד בן 14: או פעם אחרת 07/04/14 12:27:45: עידו רביב: רוצה שאני יזמין לך פשוט מונית אליי בגט טקסי וככה גם לנהג יהיה תמספר שלי? אני לא יעלם 07/04/14 13:31:58: ילד בן 14: לא לא 07/04/14 13:32:05: ילד בן 14: אני לא עולה למוניות 07/04/14 13:32:09: ילד בן 14: אין מצב 07/04/14 12:28:53: עידו רביב: חחח סבבה .. ואם ניפגש אתה תחזור איתי במונית אליי? כי זה קצת רחוק 07/04/14 13:32:54: ילד בן 14: זה אין בעיה 07/04/14 13:33:26: ילד בן 14: שמעתי על מחבלים שחטפו ככה ילד ורצחו אותו 07/04/14 12:29:57: עידו רביב: חחחחח מבטיח לך שזה לא המקרה 07/04/14 13:34:06: ילד בן 14: אי אפשר לדעת 07/04/14 12:30:25: עידו רביב: צודק 07/04/14 13:34:31: ילד בן 14: יש משוגעים ומחבלים שלא רואים בעיניים 07/04/14 12:31:18: עידו רביב: טוב אתה תראה אותי תבין שאני לא מחבל 07/04/14 13:36:22: ילד בן 14: אולי 07/04/14 13:36:24: ילד בן 14: חחח 07/04/14 12:32:56: עידו רביב: אז איפה קבענו בסוף? 07/04/14 13:37:35: ילד בן 14: זהוטינסקי 38? 07/04/14 13:37:58: ילד בן 14: זה ממש ליד פחות מכוניות 07/04/14 13:38:04: ילד בן 14: זה המספר 07/04/14 13:38:09: ילד בן 14: אבל מתי? 07/04/14 13:38:20: ילד בן 14: 14:30? 07/04/14 12:35:10: עידו רביב: סבבה אני ב2 ורבע אצא אסמס לך לפני 07/04/14 13:39:36: ילד בן 14: אז אתה בא במונית? 07/04/14 12:35:53: עידו רביב: כן 07/04/14 13:40:07: ילד בן 14: חח טוב סבבה תשתדל להגיע בזמן זה מלחיץ 07/04/14 12:36:50: עידו רביב: מבטיח אל תדאג אני ירשום לך שאצא 07/04/14 13:43:27: ילד בן 14: טוב אני נכנס להתקלח 07/04/14 12:39:52: עידו רביב: גם אני 07/04/14 12:49:03: עידו רביב: תגיד אז אתה לא לומד מחר? אתה תהיה ער עד מאוחר היום? 07/04/14 13:53:34: ילד בן 14: יש לי תוכניות מחר 07/04/14 13:53:56: ילד בן 14: אתה מבטל? 07/04/14 12:50:20: עידו רביב: כן אבל בלילה יהיה לי אוטו לא מעדיף? 07/04/14 13:54:51: ילד בן 14: לא 07/04/14 12:51:12: עידו רביב: לא מבטח 07/04/14 12:51:14: עידו רביב: ל 07/04/14 13:55:09: ילד בן 14: עזוב התארגנתי ואני מוכן 07/04/14 13:55:14: ילד בן 14: אז כן או לא

יונתן קליין

יונתן קליין

יונתן קליין רוצה לצאת עם ילדה בת 13 ומדבר איתה על אוננות

יונתן קליין הכנלית 4 כפר סבא, (בן של גרשון קליין ו שולמית קליין) (אח של יוחאי לביא ו דניאל קליין) יונתן הוא רווק בן 30 אשר נתפס מתכתב עם ילדות ב וואלה צט

אורי שבתאי

אורי שבתאי דובר עירית קרית מוצקין בן של כרמלה שבתאי

אורי שבתאי מקרית מוצקין נעצר עי ידי המשטרה לו לפני שהוקלט כאשרה הוא מדבר עם מי שחשב שהוא ילד בן 14 חולה בביתו,י מצ זמן לדבר באתרי היכרותיו בזמן העבודה ולכן מסיבה זו פוטר מעיתון ישראל היום והיום הוא משמש כדובר עירית קרית מוצקין תפקיד שלא כל איש תקשורת חושק בו. האזינו לשיחה של אורי שבתאי מדבר עם הקטין ונעצר על ידי המשטרה

אורי שבתאי נתפס על חם

משה שיוביץ

משה שיוביץ

משה שיוביץ קרוב משפחה של רחל זילבר מתגורר באיזור גני תקווה, אימן ילדים בקבוצת אליצור פתח תקווה ביום עובד בחברת ביטוח מאחר וסולק מאליצור פתח תקווה, הוא נתפס מאונן מול ילדים בסקיפ והגיע להפגש עם קטין שם נמצאו אבירתי מין ברכבו

משה שיוביץ נתפס על חם

יעקב אוזטובי

יעקב אוזטובי

יעקב אוזטובי לימד בתיכון בליך ברמת גן וסיפר כמה שהוא אוהב ילדות קטנות ושלח תמונות של זין

קובי אוזטובי חושף את איבר מיני לקטינה

עידו רביב

עידו רביב

יעקב אוזטובי לימד בתיכון בליך ברמת גן וסיפר כמה שהוא אוהב ילדות קטנות ושלח תמונות של זין

עידו רביב נעצר על ידי המשטרה שבא להפגש עם ילד בן 14 ואמר שנהרסה לו הטיול לחול בגלל שפחד מה יעשו לו שיחזור ארצה בגלל המעצר שלו עידו מסכן לא חשב על היילד שעמד לבצע בו מעשים מגונים

גולן וישניה

גולן וישניה

גולן וישניה מנסה לעשת רושם על קטינים

גולן וישניה מפתח תקווה בן של שלמה וישניה ו דנה וישניה, אח של יהב וישניה, הבעלים של וורלדשופ גולן וישניה מרחוב האחים בן עזר 4 בפתח תקווה, גולן הוא שוטר לשעבר וכאשר נסע להפגש עם הילד הבחין בניידת באיזור המפגש ונמלט מהמקום לא לפני שהלך לתחנת המשטרה ברחוב שטמפר בפתח תקווה לברר האם הייתה בעילות מיוחדת באותו ערב. אותו קצין שהמתין לו במערב היה הקצין שגולן פנה עליו כאשר הגיע למשטרה לגשש האם היה משהו מיוחד באותו ערב אלה שגולן לא ידע שרכבו צולם כאשר עזב את המקום באותו לילה והשוטרים הבחינו בו נמלט

עו"ד דורון איצקוביץ

דורון איצקוביץ

עו"ד דורון איצקוביץ איש שאוהב לא רק ילדות אלה להכאיב לנשים באופן פיזי והוא מחפש אותם באתר הכלוב, הוא גר עו"ד ברחוב עוזיאל 116 רמת גן ועובד במשרד של עו"ד יעקב כספי ברמת גן , אבא של מיכל פרומר , תמר איצקוביץ ו דוד מרטין איצקוביץ

גבי גזית חושף את עורך דין דורון איצקוביץ

אילן פרידלנדר

אילן פרידלנדר מבנימינה

אילן פרידלנדר מבנימינה נעצר עי ידי המשטרה כאשר הוא הגיע לאסוף ילד בן 14 מביתו למטרה מובהקת של מין

אילן פרידלנדר נתפס על חם

כפיר שריג

כפיר שריג מהרצליה

כפיר הוא עברין מס, שיקר לגרושתו על נטיותיו, רימה את רשויות המס והורשע וכיום עומד לרצות עונה מאסר בגלל ריבוי עבירות תנועה ונהיגה ללא רשיון

כפיר שריג נעצר כאשר בא לפגוש קטין למטרת מין

צייד הפדופילים אבי דוביצקי

אבי דוביצקי

יש לכם מידע על האנשים האלו דווחו לאבי דוביצקי בעמוד הפייסבוק שלו