אלעד לוי מגבעתיים

אלעד לוי מגבעתיים

הכרנו את אלעד בוואלה צ'ט

אמר שצריך להזהר מפני פגישה עם ילדה קטנה כי

לאנשים בשכונה יש הרבר כסף

והם יכולים לתבוע אותו

https://www.facebook.com/elad.levy.180