כתב אישום כנגד דרור חורי מאשקלון יליד 26.4.1983

העתק מכתב האישום שהוגש כנגד דרור חורי מאשקלון