Daniel Zakai דניאל זכאי מרמת גן נעצר כאשר הגיע להפגש עם קטינה למטרה של קיום יחסי מין מרמת גן

15/09/14 15:08:48: דניאל זכאי: היי מה קורה? 15/09/14 16:17:32: צט וואלה הכי הכי: היי אני טל בת 13 מהצט 15/09/14 15:10:33: דניאל זכאי: לא הבנתי מה אתה מחפשת ואני גם לא בגילך אבל רציתי להגיד לך לא לתת בקלות ככה את המספר 15/09/14 15:10:54: דניאל זכאי: מאיפה את? 15/09/14 16:26:55: צט וואלה הכי הכי: טוב 15/09/14 15:19:45: דניאל זכאי: מה את מחפשת? 18/09/14 10:11:03: צט וואלה הכי הכי: מי אתה קודם? 18/09/14 09:04:04: דניאל זכאי: מי זה? 18/09/14 09:04:52: דניאל זכאי: אני דניאל 18/09/14 10:16:41: צט וואלה הכי הכי: טל בת 13 מהצט 18/09/14 09:09:44: דניאל זכאי: תשלחי תמונה בערום 18/09/14 10:18:12: צט וואלה הכי הכי: חח מי אתה ? 18/09/14 09:10:49: דניאל זכאי: אני מהצאט 18/09/14 10:19:25: צט וואלה הכי הכי: כולם בצט 18/09/14 09:11:56: דניאל זכאי: טוב את שולחת תמונה או לא? 18/09/14 10:28:53: צט וואלה הכי הכי: מי אצה קודן 18/09/14 10:28:56: צט וואלה הכי הכי: קודם 18/09/14 09:21:36: דניאל זכאי: משועמם 18/09/14 09:22:10: דניאל זכאי: תקשיבי בלי זיוני שכל שלחי תמונה פשוט 18/09/14 10:31:53: צט וואלה הכי הכי: סורי רוצה לדעת עם מי אני מדברת קודם 18/09/14 09:24:49: דניאל זכאי: מה זאת אומרת מי אני זה שאלה כללית מידי 18/09/14 10:42:37: צט וואלה הכי הכי: שם גיל עיר 18/09/14 10:54:10: דניאל זכאי: דניאל 18 רמת גו 18/09/14 12:02:20: צט וואלה הכי הכי: אתה קטן מידי סורי 18/09/14 13:06:52: דניאל זכאי: את חייה בסרט אה יא ילדה מושטנת 23/09/14 09:39:26: דניאל זכאי: היי אני בן 19 23/09/14 10:54:33: צט וואלה הכי הכי: אתה 23/09/14 09:46:57: דניאל זכאי: מה איתי? 23/09/14 11:03:18: צט וואלה הכי הכי: חייל? 23/09/14 10:19:29: דניאל זכאי: לא 23/09/14 11:27:40: צט וואלה הכי הכי: אז משתמת? 23/09/14 10:20:00: דניאל זכאי: דחו לי את הגיוס מתגייס עוד חודשיים 23/09/14 10:20:04: דניאל זכאי: שלחי תמונה 23/09/14 11:29:47: צט וואלה הכי הכי: 1dfa30645660edce836d3a905da012bc.jpg 23/09/14 10:22:11: דניאל זכאי: שלחי בלי בגדים 23/09/14 11:31:17: צט וואלה הכי הכי: שלח אתה 23/09/14 10:23:51: דניאל זכאי: eda62357c6eacc136ac36f1471a47352.jpg 23/09/14 10:23:53: דניאל זכאי: שלחי גם 23/09/14 11:32:17: צט וואלה הכי הכי: לא כזה! 23/09/14 11:32:22: צט וואלה הכי הכי: שרואים אותל 23/09/14 11:32:24: צט וואלה הכי הכי: אותך 23/09/14 10:26:45: דניאל זכאי: 60c25fdc9379fc10bd3c9b9f91897f21.jpg 23/09/14 10:32:33: דניאל זכאי: שלחי בערום 23/09/14 11:41:11: צט וואלה הכי הכי: למה? 23/09/14 10:44:05: דניאל זכאי: רוצה לראות את הגוף שלך 23/09/14 10:44:27: דניאל זכאי: ואהבת איך שאני נראה? 23/09/14 12:33:50: צט וואלה הכי הכי: כמובן 23/09/14 11:26:49: דניאל זכאי: את שולחת תמונה? 23/09/14 11:27:02: דניאל זכאי: בערום 23/09/14 12:45:33: צט וואלה הכי הכי: לא מאמי זה לא מנומס 23/09/14 11:44:48: דניאל זכאי: מאיפה את? 23/09/14 12:00:36: דניאל זכאי: ותשלחי עוד תמונות עם בגדים 23/09/14 13:11:59: צט וואלה הכי הכי: רמת גן 23/09/14 12:04:21: דניאל זכאי: גם אני איפה את לומדת? 23/09/14 13:14:47: צט וואלה הכי הכי: בליך 23/09/14 12:07:05: דניאל זכאי: באיזה כיתה? 23/09/14 13:16:00: צט וואלה הכי הכי: ח 23/09/14 12:08:38: דניאל זכאי: תשלחי הקלטה קולית שלך רגע 23/09/14 13:18:12: צט וואלה הכי הכי: תשלח לי תמומה רגילה ואז 23/09/14 12:11:19: דניאל זכאי: שלחתי כבר 23/09/14 12:11:23: דניאל זכאי: תתקשרי אליי 23/09/14 12:11:27: דניאל זכאי: עכשיו 23/09/14 13:19:33: צט וואלה הכי הכי: לא קיבלתי מאמי 23/09/14 12:11:50: דניאל זכאי: 827511428ad61177966010200198b6e9.jpg 23/09/14 12:12:07: דניאל זכאי: תתקשרי אליי 23/09/14 13:20:15: צט וואלה הכי הכי: de26af60b014c4c5eff7bd64fede3383.aac 23/09/14 12:12:23: דניאל זכאי: עכשיו 23/09/14 13:20:41: צט וואלה הכי הכי: אין לי שיחות 23/09/14 12:12:53: דניאל זכאי: למה אני לא יכול להתקשר אלייך? 23/09/14 12:13:42: דניאל זכאי: תשמעי שמתי לב לזה שיש פה כבר משהו מסריח 23/09/14 12:14:18: דניאל זכאי: אמרת שאת לומדת בבליך בכיתה ח ואין שם כיתה ח 23/09/14 12:14:42: דניאל זכאי: תסבירי עכשיו מה קורה פה 23/09/14 13:23:48: צט וואלה הכי הכי: סבתא חסמה 23/09/14 12:16:37: דניאל זכאי: את מסבירה מה קורה פה? 23/09/14 13:24:55: צט וואלה הכי הכי: אני אמורה להיות שם 23/09/14 12:17:29: דניאל זכאי: תמצאי דרך להתקשר אליי עכשיו 23/09/14 12:17:38: דניאל זכאי: מהבית או חברה משהו 23/09/14 13:25:41: צט וואלה הכי הכי: אין איך מאמי 23/09/14 12:17:58: דניאל זכאי: אז תשלחי לי סרטון שלך אומרת דניאל 23/09/14 12:18:06: דניאל זכאי: עכשיו אבל 23/09/14 13:26:59: צט וואלה הכי הכי: אחרי שאקבל ממך סרטון 23/09/14 12:19:16: דניאל זכאי: לא! עכשיו 23/09/14 13:27:23: צט וואלה הכי הכי: אחרי 23/09/14 13:27:31: צט וואלה הכי הכי: אני שלחתינ 23/09/14 12:19:42: דניאל זכאי: אם לא אני מדווח שזה לא ילדה 23/09/14 13:27:52: צט וואלה הכי הכי: 26b7c7794ee7568ca393ff85e2b2bc38.mp4 23/09/14 12:19:50: דניאל זכאי: תשלחי עכשיו 23/09/14 12:19:59: דניאל זכאי: אם זה את ואחרי זה אני אשלח 23/09/14 12:20:47: דניאל זכאי: תגידי דניאל זה אני בסרטון 23/09/14 12:20:55: דניאל זכאי: ותשלחי 23/09/14 12:21:05: דניאל זכאי: אני חושד שזה לא את! 23/09/14 12:21:11: דניאל זכאי: ואני רציני 23/09/14 13:29:17: צט וואלה הכי הכי: ביי שלחתי לך ואתה כנראה ערבי ביי 23/09/14 12:21:26: דניאל זכאי: אני ממש לא ערבי 23/09/14 12:21:38: דניאל זכאי: יודעת מה בסדר איפה את עכשיו? 23/09/14 13:30:19: צט וואלה הכי הכי: בכפר סבא 23/09/14 12:22:31: דניאל זכאי: מה את עושה שם? 23/09/14 13:31:01: צט וואלה הכי הכי: סבתא עשה תאונה 23/09/14 12:23:12: דניאל זכאי: מתי את חוזרת לרמת גן? 23/09/14 13:31:22: צט וואלה הכי הכי: אנחנו במשטרה 23/09/14 12:23:35: דניאל זכאי: מתי את חוזרת לרמת גן? 23/09/14 13:31:42: צט וואלה הכי הכי: לא יודעת 23/09/14 12:24:06: דניאל זכאי: היום אבל? 23/09/14 13:32:24: צט וואלה הכי הכי: בערב 23/09/14 12:24:35: דניאל זכאי: אז סבבה את רוצה להיפגש בערב? 23/09/14 13:33:23: צט וואלה הכי הכי: מה נעשה אבל? 23/09/14 12:25:42: דניאל זכאי: נראה קודם כל אני רוצה לראות שאת אמיתית 23/09/14 13:34:53: צט וואלה הכי הכי: אז מה אני חיזר??? 23/09/14 13:35:01: צט וואלה הכי הכי: מה אצה משוגע? 23/09/14 12:27:59: דניאל זכאי: את אמרת לי שאת לומדת בבליך בכיתה ח ואין כיתה ח בבליך אי אפשר להתקשר אלייך את לא מתקשרת 23/09/14 12:28:19: דניאל זכאי: זה לא נראה טוב בכלל 23/09/14 12:28:39: דניאל זכאי: ניפגש היום ונראה אם את אמיתית ובאמת ניפגש סבבה 23/09/14 13:42:20: צט וואלה הכי הכי: אני אמיתית מאוד פשוט עושים לי בלגן בבית 23/09/14 13:42:25: צט וואלה הכי הכי: כי אני לא לומדצ 23/09/14 13:42:28: צט וואלה הכי הכי: לומדת 23/09/14 12:53:01: דניאל זכאי: בסדר היום נפגש אז 23/09/14 14:12:58: צט וואלה הכי הכי: אבל מה בראש שלך?? 23/09/14 13:06:11: דניאל זכאי: נדבר על זה בערב שניפגש 23/09/14 13:06:28: דניאל זכאי: אני לא יכול להגיד לך כלום לפני שאני רואה אותך 23/09/14 14:29:00: צט וואלה הכי הכי: אז לא נפגש 23/09/14 14:29:03: צט וואלה הכי הכי: סורי מאמי 23/09/14 13:21:23: דניאל זכאי: למה? 23/09/14 13:21:33: דניאל זכאי: מה את רוצה שנעשה? 23/09/14 14:35:17: צט וואלה הכי הכי: אתה לא רציני לא משנה מאמי בהצלחה 23/09/14 13:28:24: דניאל זכאי: אני רוצה קודם לראות אותך לפני אם את לא רוצה לא צריך 23/09/14 14:40:47: צט וואלה הכי הכי: ראית תמונות וסרטון לא רוצה לא צריך 23/09/14 14:40:53: צט וואלה הכי הכי: יש מלא בצט 23/09/14 13:34:12: דניאל זכאי: אני רציני אני רוצה להיפגש איתך היום.. איך שאת רוצה 23/09/14 14:45:59: צט וואלה הכי הכי: אבל מה נעשה? קשה לך להגיד 23/09/14 13:38:32: דניאל זכאי: נכיר ואז נזרום 23/09/14 14:46:41: צט וואלה הכי הכי: מזה לזרום אצלך?? 23/09/14 14:46:48: צט וואלה הכי הכי: אני לא מעשנת 23/09/14 13:39:04: דניאל זכאי: בסדר לא מפריע לי 23/09/14 13:39:20: דניאל זכאי: נראה מה שיבוא לנו 23/09/14 14:56:02: צט וואלה הכי הכי: מה בא לך? 23/09/14 14:56:06: צט וואלה הכי הכי: יש לך אוטו? 23/09/14 13:49:23: דניאל זכאי: לא יש לי אופנוע אבל היום בדיוק שמתי אותו במוסך להחליף את הברקים והצמיגים 23/09/14 13:49:33: דניאל זכאי: באיזה אזור ברמת גן את גרה? 23/09/14 15:04:16: צט וואלה הכי הכי: מגדים 23/09/14 13:57:02: דניאל זכאי: מה זה? 23/09/14 15:05:14: צט וואלה הכי הכי: קרוב לבורגר 23/09/14 15:05:20: צט וואלה הכי הכי: ראנץ 23/09/14 13:57:30: דניאל זכאי: את באזור קניון האיילון? הבורסה? מרום נווה? פארק לאומי? 23/09/14 15:05:33: צט וואלה הכי הכי: לכיון השלישות 23/09/14 13:57:46: דניאל זכאי: ליד השלישות את גרה? 23/09/14 15:07:46: צט וואלה הכי הכי: כן 23/09/14 14:00:14: דניאל זכאי: באיזה שעה את תוכלי לצאת איתי? 23/09/14 15:08:37: צט וואלה הכי הכי: יש לי תוכניות כבר ל 5 אז נראה אחכ 23/09/14 14:01:25: דניאל זכאי: את יכולה בלילה ב11 בערך? 23/09/14 15:15:36: צט וואלה הכי הכי: נראה כבר 23/09/14 15:15:44: צט וואלה הכי הכי: זזתי בעי 23/09/14 14:08:00: דניאל זכאי: סבבה ביי 23/09/14 15:05:26: דניאל זכאי: תגידי את בתולה? 23/09/14 16:14:34: צט וואלה הכי הכי: מזה בתולה אצלך נחשב? 23/09/14 15:07:10: דניאל זכאי: זיין חדר עלייך לכוס? 23/09/14 16:15:24: צט וואלה הכי הכי: אולי 23/09/14 15:08:01: דניאל זכאי: את לא אומרת? חחח 23/09/14 16:16:22: צט וואלה הכי הכי: אתה לא אומר מה יהיה שנפגש אז אני אומרת אולי 23/09/14 15:09:21: דניאל זכאי: טוב אני יוותר לך 23/09/14 15:09:26: דניאל זכאי: שלחי תמונה 23/09/14 16:18:11: צט וואלה הכי הכי: שלח אתה 23/09/14 16:18:29: צט וואלה הכי הכי: אני שלחתי סרטון 23/09/14 16:18:39: צט וואלה הכי הכי: ותמונות ואתה רק תמונה בים 23/09/14 15:10:59: דניאל זכאי: אם אני שולח את גם שולחת? 23/09/14 16:19:21: צט וואלה הכי הכי: אני שלחתי כבר על תהיה קרציה 23/09/14 15:11:44: דניאל זכאי: 9e8b08b0a6f54802b3de49a2500358e1.jpg 23/09/14 15:12:11: דניאל זכאי: שלחי תמונה אחת עכשיו ואני לא מבקש יותר 23/09/14 15:12:21: דניאל זכאי: אבל לא את אותה תמונה ששלחת כבר 23/09/14 15:18:14: דניאל זכאי: שולחת? 23/09/14 16:35:54: צט וואלה הכי הכי: אתה מעשן?? 23/09/14 15:28:25: דניאל זכאי: כן 23/09/14 15:28:32: דניאל זכאי: מפריע לך? 23/09/14 16:36:37: צט וואלה הכי הכי: מאוד 23/09/14 15:29:10: דניאל זכאי: אז את רוצה להיות איתי או לא? 23/09/14 16:39:45: צט וואלה הכי הכי: אני צריכה להצארכן 23/09/14 15:31:55: דניאל זכאי: מה? 23/09/14 16:40:10: צט וואלה הכי הכי: להתארגן נדבר אחכ 23/09/14 16:40:13: צט וואלה הכי הכי: אני ממהרת 23/09/14 15:32:17: דניאל זכאי: טוב ביי 23/09/14 23:30:36: צט וואלה הכי הכי: 47b60507b532a808a1d4e65f7c3f3f2a.mp4 24/09/14 03:31:17: דניאל זכאי: דברי איתי שאת קמה ניפגש חיים שלי 24/09/14 12:26:32: צט וואלה הכי הכי: מה נעשה 24/09/14 11:19:50: דניאל זכאי: רוצה שאני יבוא עכשיו לקחת אותך לחנות של אבא שלי אין שם אף אחד ויש לי שם חבר שאני יושב בוא הרבה 24/09/14 11:20:09: דניאל זכאי: את פנויה עכשיו? 24/09/14 11:23:06: דניאל זכאי: ? 24/09/14 12:41:01: צט וואלה הכי הכי: לא פנויה 24/09/14 11:33:17: דניאל זכאי: מתי את יכולה? 24/09/14 12:41:30: צט וואלה הכי הכי: אחרי שאני ידע מה נעשה 24/09/14 11:33:44: דניאל זכאי: אמרתי לך נזרום נכיר 24/09/14 11:34:00: דניאל זכאי: מה את רוצה לעשות? 24/09/14 12:45:30: צט וואלה הכי הכי: מזה נזרום אצלך? 24/09/14 11:38:24: דניאל זכאי: נעשה מה שתרצי תאמיני לי שלא נעשה משהו שלא תרצי 24/09/14 11:38:48: דניאל זכאי: בואי אני יאסוף אותך ויחזיר אותך מתי שתרצי 24/09/14 11:43:21: דניאל זכאי: נו מה הסיפור את סתם מסבכת את את רוצה או לא? 24/09/14 11:43:41: דניאל זכאי: תחליטי עכשיו 24/09/14 14:20:02: צט וואלה הכי הכי: תפרט 24/09/14 13:14:34: דניאל זכאי: עזבי כנראה שלא מתאים לך מישהו בגילי נוותר על זה 24/09/14 13:16:53: דניאל זכאי: בגילי אין כזה דבר מה נעשה נפגשים וזורמים עושים מה שבא לנו באותו רגע אם את לא רוצה לא צריך 24/09/14 14:25:01: צט וואלה הכי הכי: מי שאומר נזרום ולא יודע להסביר זה בעיה שלו 24/09/14 13:18:39: דניאל זכאי: כי אי אפשר לקבוע מעכשיו אם נקבע משהו ופתאום לא יהיה חיבור בינינו ונרצא ללכת אז מה נעשה? 24/09/14 13:18:59: דניאל זכאי: בקיצור אם את רוצה להיפגש תגידי לי אם לא ביי 24/09/14 14:29:37: צט וואלה הכי הכי: אז תגיד מה בא לך במידה ויהיה חיבור 24/09/14 13:23:55: דניאל זכאי: אני צריך לראות אותך קודם בשביל לדעת 24/09/14 13:24:19: דניאל זכאי: מה את רוצה שאני יגיד לך שאני רוצה שנשכב בלי שראיתי אותך?! 24/09/14 13:24:32: דניאל זכאי: אני לא יודע אני צריך לראות אותך קודם 24/09/14 14:33:01: צט וואלה הכי הכי: שלחתי לך סרטונים ותמונות 24/09/14 13:25:18: דניאל זכאי: זה לא אותו דבר כמו פנים מול פנים 24/09/14 14:33:42: צט וואלה הכי הכי: אני בידיוק ככה 24/09/14 13:25:47: דניאל זכאי: בקיצור תחליטי אם בא לך להיפגש או לא אמרתי מה שיש לי להגיד 24/09/14 14:33:55: צט וואלה הכי הכי: אם אצה בישן אני מבינה 24/09/14 14:34:16: צט וואלה הכי הכי: קודם תגיד מה בא לל במידה ואני יפה כמו שראית 24/09/14 13:26:48: דניאל זכאי: שנשכב מקובל? 24/09/14 13:26:55: דניאל זכאי: ותמצאי לי 24/09/14 13:27:03: דניאל זכאי: ותמצצי לי 24/09/14 13:30:20: דניאל זכאי: נו רוצה להיפגש? 24/09/14 13:44:56: דניאל זכאי: למה את לא עונה? 24/09/14 15:07:43: צט וואלה הכי הכי: לא היום 24/09/14 15:07:49: צט וואלה הכי הכי: יום ראשון 24/09/14 14:06:10: דניאל זכאי: למה יום ראשון? 24/09/14 14:06:18: דניאל זכאי: למה לא היום בלילה או מחר? 24/09/14 15:18:32: צט וואלה הכי הכי: אנחנו בצפון 24/09/14 14:11:01: דניאל זכאי: טוב אז שלחי תמונה בערום 24/09/14 15:19:09: צט וואלה הכי הכי: לא 24/09/14 14:11:25: דניאל זכאי: תגידי את בטוחה שאת רוצה מישהו בגילי?! 24/09/14 14:11:35: דניאל זכאי: זה לא נראלי מתאים לך את לא רצינית 24/09/14 15:19:43: צט וואלה הכי הכי: בן כמה אתה,? 24/09/14 14:11:45: דניאל זכאי: 19 24/09/14 15:19:52: צט וואלה הכי הכי: טוב 24/09/14 15:19:57: צט וואלה הכי הכי: זה לא זקו 24/09/14 14:12:01: דניאל זכאי: זה רק תמונה בערום מה הבעיה? 24/09/14 14:12:04: דניאל זכאי: תשלחי 24/09/14 14:12:22: דניאל זכאי: מה את ילדה קטנה? 24/09/14 15:20:37: צט וואלה הכי הכי: לא שולחת 24/09/14 15:20:41: צט וואלה הכי הכי: זה לא מנומס 24/09/14 14:12:47: דניאל זכאי: מה לא מנומס בזהנ 24/09/14 14:12:50: דניאל זכאי: ? 24/09/14 14:12:56: דניאל זכאי: זה רק תמונה 24/09/14 14:13:45: דניאל זכאי: אל תהיי ילדה קטנה את רוצה להיות עם מישהו גדול תתנהגי ככה 24/09/14 15:24:07: צט וואלה הכי הכי: מה קשור 24/09/14 14:18:56: דניאל זכאי: זה קשור כי זה רק תמונה וזה שטויות ואת רוצה ילד גדול אז את צריכה לדעת שהוא חרמן ואת צריכה לעשות מה שהוא אומר 24/09/14 15:28:25: צט וואלה הכי הכי: ואז תפיץ אותם חחח 24/09/14 14:20:52: דניאל זכאי: נראה לך שאני יפיץ את זה יחשבו שאני פדופיל 24/09/14 15:29:09: צט וואלה הכי הכי: מאיפה לי לדעת 24/09/14 14:21:08: דניאל זכאי: אני לא הולך לספר אלייך לאף אחד 24/09/14 14:21:47: דניאל זכאי: תאמיני לי אנחנו הולכים להיות ביחד 24/09/14 14:22:07: דניאל זכאי: אני לא יפיץ את זה זה סתם כי אני חרמן 24/09/14 14:22:12: דניאל זכאי: תשלחי 24/09/14 14:27:03: דניאל זכאי: נו 24/09/14 15:37:51: צט וואלה הכי הכי: אין לי וגם לא שולחת 24/09/14 14:30:40: דניאל זכאי: טוב בקיצור דברי איתי שאת יכולה להיפגש ביי 24/09/14 14:31:59: דניאל זכאי: תמונה סקסית לא בערום את יכולה לשלוח? 24/09/14 14:32:13: דניאל זכאי: או שאת קטנה מידי גם בשביל זה? 24/09/14 15:56:28: צט וואלה הכי הכי: שאקבל ממך סרטון 24/09/14 14:53:15: דניאל זכאי: שלחי אני שולח 24/09/14 14:53:28: דניאל זכאי: אבל משהו סקסי 24/09/14 15:02:17: דניאל זכאי: את שולחת? 24/09/14 16:21:38: צט וואלה הכי הכי: לא הגיע סרטון 24/09/14 15:15:44: דניאל זכאי: c604bc5d02168ff9d51b5b125faa7416.mp4 24/09/14 15:15:57: דניאל זכאי: עכשיו תורך 24/09/14 16:25:18: צט וואלה הכי הכי: 5199502d7ab3e09f4a34c63a55832354.jpg 24/09/14 15:18:03: דניאל זכאי: זה סקסי?! 24/09/14 15:19:13: דניאל זכאי: אני מאוד מקווה שאת יודעת שזה לא סקסי 24/09/14 16:30:47: צט וואלה הכי הכי: זה מאוד 24/09/14 15:23:51: דניאל זכאי: טוב ביי דברי איתי שאת יכולה להיפגש ואם זה ימשיך ככה לא נראה לי שזה ילך 24/09/14 15:42:26: דניאל זכאי: 753ef1325eb01528184cf623127fea98.jpg 24/09/14 15:42:34: דניאל זכאי: זה סקסי לא מה ששלחת 24/09/14 16:52:17: צט וואלה הכי הכי: אין לי כזה 24/09/14 15:45:08: דניאל זכאי: צלמי רגע בשבילי תחת ציצי משהו אני עשיתי בשבילך סרטון 24/09/14 15:45:27: דניאל זכאי: אפילו צילמתי לך את הזין שלי 24/09/14 15:45:49: דניאל זכאי: גם רציתי לשאול אם אהבת אותו? 24/09/14 15:45:54: דניאל זכאי: חחח 24/09/14 16:53:16: דניאל זכאי: ? 24/09/14 17:13:55: דניאל זכאי: מה הקטע למה את לא עונה? 24/09/14 19:10:38: צט וואלה הכי הכי: חג! 24/09/14 18:03:24: דניאל זכאי: את נכנסת לווצאפ ולא עונה אבל 25/09/14 01:03:21: דניאל זכאי: מה קורה? 25/09/14 02:21:15: צט וואלה הכי הכי: היי 25/09/14 01:26:40: דניאל זכאי: איפה את מאמי? 25/09/14 02:40:30: צט וואלה הכי הכי: בצפון 25/09/14 01:33:09: דניאל זכאי: אה אוי נכון איזה באסה שכחתי 25/09/14 01:33:13: דניאל זכאי: אני חרמן מת!!! 25/09/14 01:33:32: דניאל זכאי: אם היית איתי עכשיו מה היית עושה לי? 25/09/14 02:42:57: צט וואלה הכי הכי: לא יודעת 25/09/14 01:35:18: דניאל זכאי: את לא חרמנית? 25/09/14 01:35:29: דניאל זכאי: לא בא לך למצוץ לי? 25/09/14 02:43:46: צט וואלה הכי הכי: אני עייפה 25/09/14 01:36:09: דניאל זכאי: את לא רוצה לדבר עכשיו? 26/09/14 13:53:12: דניאל זכאי: ? 26/09/14 13:54:55: דניאל זכאי: 6d7931b2f0004cd647cff11b5b573543.jpg 26/09/14 15:18:33: צט וואלה הכי הכי: עסוקה 26/09/14 14:12:57: דניאל זכאי: סבבה דברי איתי שלא תהיא עסוקה ותגידי עם אהבת את התמונה 26/09/14 15:22:28: צט וואלה הכי הכי: אהבתי 26/09/14 14:15:46: דניאל זכאי: אם נהייה ביחד ותהיי נחמדה אליי אני תמיד יגרום לך לאהוב ויפנק 26/09/14 15:25:19: צט וואלה הכי הכי: מאיפה אתה ברג?? 26/09/14 14:18:55: דניאל זכאי: אזור מרום נווה 26/09/14 14:19:08: דניאל זכאי: את מאזור השלישות נכון? 26/09/14 15:28:36: צט וואלה הכי הכי: כן 26/09/14 14:23:06: דניאל זכאי: תגידי אני אמרתי לך מה אנחנו נעשה שניפגש עכשיו תגידי לי אם את בתולה 26/09/14 16:42:17: צט וואלה הכי הכי: לא 26/09/14 15:35:01: דניאל זכאי: יש לך בעיה לדבר על הנושא הזה? 26/09/14 16:49:57: צט וואלה הכי הכי: מה יש לדבר?? 26/09/14 15:42:48: דניאל זכאי: את יודעת לשאול שאלות.. אוהבת למצוץ ודברים כאלה 26/09/14 16:52:50: צט וואלה הכי הכי: איזה שאלות לשאול? 26/09/14 15:45:22: דניאל זכאי: אוהבת למצוץ? אוהבת שיורדים לך? 26/09/14 15:46:02: דניאל זכאי: אם אהבת את הזיין שלי שראית בתמונה ששלחתי 26/09/14 15:46:08: דניאל זכאי: ? 26/09/14 17:05:54: צט וואלה הכי הכי: מה יש לאהוב או לא לאהוב? 26/09/14 23:54:04: דניאל זכאי: מצצת למישהו פעם? 27/09/14 16:54:08: צט וואלה הכי הכי: אתה כן? 27/09/14 15:59:32: דניאל זכאי: חחח מה? 28/09/14 13:11:15: צט וואלה הכי הכי: היי 28/09/14 12:13:40: דניאל זכאי: היי איפה את? 28/09/14 13:24:17: צט וואלה הכי הכי: בבית 28/09/14 12:16:51: דניאל זכאי: את רוצה להיפגש היום? 28/09/14 13:30:44: צט וואלה הכי הכי: אפשר 28/09/14 12:23:04: דניאל זכאי: את יכולה עכשיו? 28/09/14 12:40:06: דניאל זכאי: ? 28/09/14 13:48:20: צט וואלה הכי הכי: אחרי 2:30 28/09/14 12:40:47: דניאל זכאי: אז מתי לאסוף אותך ומאיפה? 28/09/14 13:18:55: דניאל זכאי: ? 28/09/14 13:39:29: דניאל זכאי: מה קורה את רוצה? 28/09/14 15:09:32: צט וואלה הכי הכי: אפשר 28/09/14 14:02:12: דניאל זכאי: מאיפה לאסוף אותך? 28/09/14 14:02:17: דניאל זכאי: ומתי? 28/09/14 15:12:56: צט וואלה הכי הכי: מרחוב מגדים 4 28/09/14 14:06:14: דניאל זכאי: סבבה מתי להיות שם? 28/09/14 15:14:39: צט וואלה הכי הכי: תיכף אגיד לך 28/09/14 15:17:50: צט וואלה הכי הכי: כמה זמן לוקח לך להגיע?

לעמוד הפייסבוק של דניאל זכאי לחצו על הלגו של פייסבוק

לחץ כאן -אורי שבתאי מקרית מוצקין נתפס על חם כאשר קובע עם ילד בן 14 לסקס